Projekta darba izstrādes plāns 2023./2024. m. g.

Projekta darba izstrādes plāns Rīgas Juglas vidusskolā 

12. klasē 2023./2024. m. g.

N. p. k. Nodarbība Laiks
1. Mācību nodarbības par projekta darba formātiem, tēmas un vadītāja izvēle, vadlīniju iepazīšana/izpēte Septembris ( iesniegums līdz 08.09.)
2. Projekta darba formāta izvēle, projekta darba noformēšana; projekta darba veidu kritēriju izpēte oktobris
3. Mācību nodarbības par projekta darba īstenošanu ( ideju ģenerēšana, SR izvirzīšana, datu analīzes metodes utt.) novembris
4. Mācību nodarbības par teorētiskā pamatojuma veidošanu decembris
5. Konsultācijas ar kuratoru un darba vadītāju janvāris
6. Projekta darba aizstāvēšana, ņemot vērā projekta izvēles veidus, saturu,  eksāmenu laikus izglītojamiem, kam ne vēlāk kā 8 nedēļas pirms eksāmena informācijas sistēmā jāpievieno eksāmena materiāli) janvāris
7. Konsultācijas ar kuratoru un darba vadītāju februāris
8. Projekta darba aizstāvēšana (25., 26. 03.), ņemot vērā projekta izvēles veidus, saturu, eksāmenu laikus izglītojamiem, kam ne vēlāk kā 8 nedēļas pirms eksāmena informācijas sistēmā jāpievieno eksāmena materiāli Marts: darba melnraksta iesniegšana 01.03.,tīrraksts līdz 13.03.(darba vadītājam +komisijai);
9. Individuālas konsultācijas ar kuratoru un darba vadītāju pēc nepieciešamības; aizstāvēšana dizaina un tehnoloģiju jomai – 17.04. aprīlis, maijs
Dalīties: