Sports

Florbols, 1. - 4. kl. , 5.-9. kl. vada sk. Jurijs Fedulovs, 10.-12.kl. – Sergejs Bērziņš

Par florbolu ir interese visās klašu grupās: no 1. līdz 12. klasei. Rīgas Juglas vsk. florbola sacensībās regulāri izcīna godalgotas vietas  Vidzemes priekšpilsētā, Rīgas  pilsētā.

Apmācības mērķis ir veicināt interesi par regulārām fiziskām aktivitātēm un sportu kā neatņemamu dzīves sastāvdaļu, lietderīgi pavadot savu brīvo laiku, sekmējot skolēnu veselības saglabāšanu un nostiprināšanu, attīstot fiziskās īpašības, kā arī pilnveidot savas florbola prasmes un iemaņas.

Atlētiskā vingrošana 10.-12.kl., vada sk. Argita Kučāne

Programmu mērķis ir radīt reālas iespējas izglītojamiem veidoties par vispusīgi attīstītu personību, kas izprot fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida nozīmi, apzinās iegūto sportisko sasniegumu vērtību un prot izvēlēties sev atbilstošo sporta veidu.

Sistemātiskā un daudzveidīgā mācību treniņu darba rezultātā nodrošināta jauniešu fizisko spēju līmeņa pakāpeniska paaugstināšana, fizisko īpašību pilnveidošana un personīgo rezultātu uzlabošana.

Volejbols 10. – 12. kl., vada sk. Sergejs Bērziņš

Dalīties: