https://npr.brightspotcdn.com/dims4/default/8454bae/2147483647/strip/true/crop/800x600+0+0/resize/880x660!/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fnpr-brightspot.s3.amazonaws.com%2Flegacy%2Fsites%2Fvpr%2Ffiles%2F201909%2Fschool-desks-istock-maroke-20190927.jpg

https://npr.brightspotcdn.com/dims4/default/8454bae/2147483647/strip/true/crop/800x600+0+0/resize/880x660!/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fnpr-brightspot.s3.amazonaws.com%2Flegacy%2Fsites%2Fvpr%2Ffiles%2F201909%2Fschool-desks-istock-maroke-20190927.jpg

Informācija par uzņemšanu RJV 1. klasē:

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments atgādina, ka ir stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes 27.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Skatīt vairāk

Informācija par individuālajiem mācību līdzekļiem:

Skatīt šeit: Individuālie mācību līdzekļi 1_klase

Līdz 21. jūnijam uz skolas sekretariātu (Kvēles 64) jāatnes bērna medicīnas karte ar atzinumu no ģimenes ārsta par atļauju uzsākt mācības skolā un izziņu no pirmskolas izglītības iestādes par pirmskolas izglītības programmas apguvi kopā ar pielikumu (aprakstošo vērtējumu).

Pēc 15. augusta Rīgas satiksmes klientu centrā iespējams nokārtot skolēna e-karti informācija – https://www.rigassatiksme.lv/lv/biletes/e-talonu-veidi/skolena-e-karte/, kuru skolā pēc 7.septembra reģistrēs kā skolēna apliecību.

Tiksimies 19.jūnijā plkst.18.00 Skrudalienas ielas ēkā aktu zālē.

Dalīties: