Kontakti

ĒKA KVĒLES IELĀ
 

Adrese: Kvēles iela 64, LV-1064

Rajons: Vidzemes priekšpilsēta

Vadītājs: Helēna Vilkosta

Mācību valoda: latviešu

Tālr.: 67533669

E-pasts: rjvs@riga.lv

ĒKA SKRUNDĀLIENAS IELĀ

Adrese: Skrudalienas iela 1, Rīga, LV-1064

Kontakti:
direktores vietniece izglītības jomā, Irēna Bērziņa 67531326

dežurants 67523009

ĒKA MALIENAS IELĀ
 

Adrese: Malienas iela 89, Rīga, LV-1064

Kontakti:

direktores vietniece izglītības jomā, Inna Rotjko 67532010

saimnieciskā darba vadītāja, Dace Lapsenberga 67532272

dežurants 29579169

Pirmsskolas izglītības iestādes
struktūrvienības vadītāja Liene Bisniece 20044194

Pirmsskolas izglītības grupas, Sanda Strazdiņa 67533663 

sociālais pedagogs Rasma Tirša,
psihologs Kristīne Šterna – 67533917

Dalīties: