Informācija par fotografēšanu un filmēšanu Rīgas Juglas vidusskolas rīkotajos publiskajos pasākumos

Rīgas Juglas vidusskola informē, ka tā organizētajos publiskajos pasākumos var tikt veikta fotografēšana un filmēšana ar mērķi atspoguļot būtiskas izglītības iestādes aktualitātes un sabiedrībai svarīgus notikumus izglītības iestādes kontekstā. Izglītības iestāde uzglabās iegūtos fotoattēlus un videoierakstus līdz tās tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim. Izglītības iestāde informāciju, kura iegūta tās rīkotu publisku pasākumu laikā, izmanto izglītības iestādes arhīva veidošanai. Tādēļ attiecīgā informācija tiek glabāta patstāvīgi, ja vien izglītības iestāde nebūs atzinusi, ka attiecīgā informācija vairs nav izmantojama mērķa sasniegšanai. Ņemot vērā, ka fotoattēli un videoieraksti no publiskiem pasākumiem tiks publiskoti, lai nodrošinātu sabiedrību ar informāciju par izglītības iestādes darbību un sabiedrībai svarīgām aktualitātēm, foto un videomateriāli būs pieejami plašākai sabiedrībai. Fotogrāfijas un videoieraksti var tikt apstrādāti elektroniskajā vidē un publicēti izglītības iestādes mājaslapā www.rjv.lv un sociālo tīklu profilos Facebook, Instagram. Personas datu saņēmēji – izglītības iestādes darbinieki, nepieciešamības gadījumā tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas.

Ja apmeklējat Rīgas Juglas vidusskolu un piedalāties mūsu iestādes rīkotajos publiskajos pasākumos un nevēlaties, lai jūs fotografē vai filmē, lūdzam mūs iepriekš informēt!

Ja nevēlaties, lai video vai fotogrāfija ar Jūsu attēlu būtu publiskota, Jūs varat vērsties izglītības iestādē un lūgt dzēst savu attēlu, rakstot uz e-pastu rjvs@riga.lv norādot attēlu, kuru vēlaties dzēst. Izglītības iestāde izvērtēs katru gadījumu un iespēju robežās centīsies ievērot Jūsu vēlmes. Izglītības iestādei nav pienākuma dzēst attēlus, kuros Jūs nav iespējams tieši identificēt.

Kontaktinformācija: Rīgas Juglas vidusskola, Reģ.Nr. 3713900757, Kvēles iela 64, Rīga, LV-1064, tālr. 67533669, e-pasts: rjvs@riga.lv.

Dalīties: