Par e-klasi

Svarīga informācija par E-klases lietošanu.

Pieslēdzoties E-klasi, katram ģimenes loceklim ir atsevišķa pieeja. Ko tas nozīmē? Neraugoties uz to vai lietojat E-klases bezmaksas komplektu vai maksas komplektu, katram E-klases lietotājam ir sava piekļuves parole. Vienīgais nosacījums, ka jābūt reģistrētam mobilā tālruņa numuram, skolēnam savs, vecākiem arī katram savs numurs.

Tas nozīmē, ka skolēns pieslēdzoties E-klasei lieto savu personas kodu un savu paroli.

Ja E-klasi lieto kāds no vecākiem, tad arī katram vecākam ir atsevišķa piekļuve, ja ir reģistrēts mobilā tālruņa numurs. Pieslēdzoties ir jāievada sava bērna personas kods un sava neatkarīga parole.

Tas ļaus nogādāt paredzēto informāciju adresātam un izvairīties no pārpratumiem (piemēram, ja skolēns lieto vecāku kontu, var nejauši izlasīt vai izdzēst kādu no vecākiem adresētajām vēstulēm vai nesaņemt skolēnam adresētās vēstules).

Pieslēgums katram ģimenes loceklis ar individuālo paroli ir bezmaksas!

Ja gadījumā ir mainīts tālruņa numurs, par to ziņot klases audzinātājam vai kādam no informātikas skolotājiem.

Dalīties: