Ja uzskatāt, ka RJV.LV mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

Stundu laiki
  Stundu laiki
Kvēles un Skrudalienas
ielas ēkās
1. 8:10 - 8:50
2. 9:00 - 9:40
3. 9:50 - 10:30
4. 10:40 - 11:20
5. 11:30 - 12:10
6. 12:20 - 13:00
7. 13:10 - 13:50
8. 14:00 - 14:40
9. 14:50 - 15:30
10. 15:40 - 16:20
11. 16:25 - 17:05

 

 

Pusdienu laiki
Kvēles un Skrudalienas
ielas ēkās

4.st. 10:50-11:20 pusdieno
1.kl.; 7.a, 8.a,c
5.st. 11:20-11:50 pusdieno
2.kl.; 7.b, 8.b, 9.b
11:50-12:20 pusdieno
3.kl.; 7.c, 8.d, 9.d, 12.b
6.st. 12:25-12:55 pusdieno
4.kl.; 7.d, 9.a,c
7.st. 13:00-13:30 pusdieno
11.b,d.; 12.a
13:30-14:00 pusdieno
11.a,c; 12.c
8.st. 14:05-14:35 pusdieno
10.a,b,c

 

  Stundu laiki
Malienas ielas ēkā
1. 8:10 - 8:50
2. 9:00 - 9:40
3. 9:50 - 10:30
4. 10:50 - 11:30
5. 11:50 - 12:30
6. 12:50 - 13:30
7. 13:40 - 14:20
8. 14:30 - 15:10
9. 15:20 - 16:00

 

  Pusdienu laiki
Malienas ielas ēkā
4.st. 10:30 - 10:50 pusdieno
4.e,k; 5.a,b,c,d,e
5.st. 11:30 - 11:50 pusdieno
5.d,f; 6.a,b,f,k; 7.k
6.st. 12:30 - 12:50 pusdieno
6.c,d,e; 8.e,k; 9.e

 

Aktualitātes no Facebook

 
Aktualitāšu un notikumu pārskats
 Mācību process otrajā semestrī 1.- 4.klašu skolēniem ziemas brīvlaiks pagarināts līdz 22.janvārim; 5.- 6.klašu skolēni mācības uzsāk 11.janvārī attālināti; 7.- 12.klašu skolēni turpina mācītie…
5 days ago
5 days ago
Apsveicam Rīgas pilsētas angļu valodas 2.posma olimpiādes 10.-12. klašu grupā Atzinības ieguvēju 10. klases  izglītojamo Mārci Ģipteru! Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēna sagatavošanā Sandr…
07.12.2020
Sākot 10. klasi, jaunajiem vidusskolēniem bija iespēja tikties ar skolas direktori, lai pārrunātu mums svarīgos un neskaidros jautājumus par skolu, mācību procesu un vispārīgiem noteikumiem. Tikšanās …
30.11.2020
24.septembrī iniciatīvas “LATVIJAS SKOLAS SOMA” ietvaros 2.klašu skolēniem bija iespēja klātienē piedzīvot aktiera, vīru kopas “Vilki” vadītāja, multiinstrumentālista Edgara Lipora monoizrādi „Koklīte…
24.09.2020
Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros 23.septembrī 12.klašu skolēni iepazīs Imanta Ziedoņa māju "Dzirnakmeņi" Murjāņos.
21.09.2020
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020 - Lasi un vērtē! Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" piedāvā jauno, ekspertu izraudzīto 28 grāmatu kolekciju no astoņām izdevniec…
08.09.2020
Pirmsskolas grupu bērnu 1.septembra svinīgais pasākums norisināsies grupās. 1.septembrī, vēlams, bērnus uz iestādi atvest līdz plkst.8:20. Bērni tiks sagaidīti pie iestādes ieejas vai pastaigu laukum…
28.08.2020
Mācību darba organizēšana Rīgas Juglas vidusskolā 2020./2021.m.g. Ar iekšējiem noteikumiem Nr.VSJ_20_4_nts 27.08.2020. Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierob…
27.08.2020
Izbārstīti vārdi mākoņos, Pārvērš sirdis baltos baložos... Mans sapņu pārdevēj, Tu spēj! Mūs izbārstīt un salasīt Kā pērles atvarā...                     / M. Freimanis /   Ja esi mūsējais, ta…
23.08.2020
Informācija par individuālajiem mācību līdzekļiem un skolas formu skolas mājas lapā www.rjv.lv sadaļā “VECĀKIEM” Lūgums izdarīt izvēli par 1.svešvalodu un uzrakstīt iesniegumu. Līdz 15.augustam uz s…
23.08.2020
Ieteicamā literatūra 10.- 12.klasēm uz 2020./2021.m.g. Lasot grāmatas, jāveic pieraksti un jāizraksta laikmetu un vidi raksturojoši citāti, lai tie palīdzētu rakstīt domrakstu.   uz 10.klasi lasāmā…
16.06.2020
Ieteicamā literatūra vasarā uz 2020./2021.m.g. uz 2. klasi - lasa vienu savām interesēm atbilstošu paša izvēlētu grāmatu un 10 paša izvēlētas latviešu tautas pasakas par dzīvniekiem. uz 3. klasi - l…
15.06.2020
Projekta „Baltu literatūras nedēļa / Baltų literatūros savaitė” mērķis ir stiprināt skolēnu motivāciju lasīt, aicinot iepazīt radniecīgu tautu – lietuviešu un latviešu – valodu, literatūru, kultūru, v…
15.06.2020
Šoreiz Skaļās lasīšanas Rīgas kārta notika attālināti. Mūsu skolu tajā pārstāvēja Anna Alne (5.c klase), lasot fragmentu no L. M. Hantas grāmatas "Zivs kokā". Paldies Annai!
18.05.2020
Liela daļa cilvēku ikdienā reti aizdomājas par to, kā viņu šodienas mazie paradumi un dzīvesveids ietekmē apkārtējo vidi, un, baudot dabu, visticamāk vienaldzīgi paiet garām svešinieku atstātajiem atk…
18.05.2020
Lielā talka RJV būs! Esam uzticīgi skolas tradīcijām – DARĀM KOPĀ, lai arī attālināti. Neieslēgsimies savās mājās, pavadīsim vairāk laika svaigā gaisā! Varam iet vienatnē, varam divatā, varam ar tē…
14.05.2020
Tuvojas 9.maijs -Eiropas diena. Pirms 70 gadiem 1950.gada 9.maijā Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans teica vēsturisku runu, kurā aicināja Eiropas valstis sadarboties, lai novērstu karus nākotnē.…
07.05.2020