Aktualitāšu un notikumu pārskats
1. 2. 3. 4.
02.06.2022
8. jūnijā pulksten 17.00 2022./2023.m.g 1.klašu skolēnu vecāku sapulce Skrudalienas ielā 1, aktu zālē. (Lūgums ģimeni pārstāvēt tikai vienam no vecākiem)
02.06.2022
Tikšanās ar mākslinieku un rakstnieku Mārtiņu Zuti  12. maijā skolas bibliotēkā lasītveicināšanas programmas “Bērnu žūrija 2021” 1.-2. klašu dalībnieki tikās ar mākslinieku un rakstnieku Mārtiņu Zuti…
23.05.2022
Jauno uzņēmēju dienas ietvaros notika karjeras un biznesa apmācības programmas Start Strong 3+3 (sadarbībā ar ASV vēstniecību) uzvarētāju apbalvošana. Galveno balvu (1.vieta) un pieredzes braucienu u…
23.05.2022
2. - 4. klašu koris konkursā "Mazais tauriņš" ieguvis 1. pakāpi.  Paldies meitenēm un diriģentei Žanetei Jansonei! 
23.05.2022
Sveicam keramikas studijas "Domiņa" skolēnus ar iegūto 1.vietu un rotu pulciņu ar 3. vietu bērnu un jauniešu plastiskās mākslas konkursā - izstādē "Daba mums apkārt. Pļava 16 " . Paldies sk. Ingai Ga…
16.05.2022
Priecājamies par 28. aprīlī iegūtajiem 1.pakāpes diplomiem Rīgas  vokālās mūzikas konkursā "Dziedošais burbulis".  Paldies 2.A un 5. A klasei un skolotājām Žanetei Jansonei un Inesei Niedrai! 
16.05.2022
Sveicam Rīgas valstspilsētas 5. - 8. klašu skolēnu matemātikas 72. olimpiādes 2. posma laureātus: 3.vieta Annai Žīdenai (5.a klase),  Ernestam Klēbajam (5.c klase) un Matīsam Rozenštokam (6.b klase).…
28.04.2022
Apsveicam! Labākos no labākajiem starptautiskā matemātikas konkursa " Ķengurs" 2021./22. titula ieguvējus - 4.d klases skolnieku Reini Pudānu, 12.a klases skolnieku Dāvi Edmundu Osīti un 12.a klases s…
28.04.2022
Apsveicam 9. d klases skolnieces  Zandu Kutukovu un Elzu Dzeni ar 3.vietas iegūšanu Rīgas valstspilsētas  52. vācu valodas olimpiādē 8.-9.klasēm! Izsakām pateicību vācu valodas skolotājai Nataļjai Me…
21.04.2022
Apsveicam 12. d klases skolnieci Aneti Blumbergu un 12.c klases skolnieci Anniju Locāni ar 3.vietas iegūšanu Rīgas pilsētas  48. latviešu valodas un literatūras olimpiādē 11.-12.klasēm!   Izsakām p…
14.04.2022
Aicinām uz tīkla tīšanu Kvēles ielā 64 arī piektdien 01.04.!   Aicinām visus brīvprātīgos iesaistīties maskēšanās jeb kamuflāžas tīklu veidošanas akcijā šo trešdien 30.03. un ceturtdien 31.03. Rīgas…
25.03.2022
Sveicam vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa - izstādes "Mocīša darbnīca 16" uzvarētājus: Pauls Redlihs (1.b) - 1. vieta Džeremijs Šteingolds (2.c), Līva Dzirkale (4.b), Ralfs Gvozdevs (4…
22.03.2022
Kas ir jaunatnes darbs? Kas pamudina jauniešus līdzdalībai vai attur no tās? Kā sekmēt jauniešu aktīvu līdzdalību? Kādas ir jauniešu reālās iespējas ietekmēt sabiedrībā notiekošos procesus? Kāpēc jaun…
17.03.2022
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021” noslēgusies! Noslēgusies  Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētā lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrij…
07.03.2022
Norises vieta: Rīgas Juglas vidusskola Norises laiks: 2022.gada 30.martā klātienē (ņemot vērā epidemioloģisko situāciju) Mērķi un uzdevumi:  1. Atklāt jaunus un talantīgus jaunos izpildītājus Rīga…
28.02.2022
Mūsdienu pasaulē krīze var pienākt negaidot - dabas katastrofas, plūdi, satricinājumi elektroniskajā vidē un citi  notikumi, kuru rezultātā var tikt apgrūtināts ikdienas dzīves ritums. Tāpēc arī skol…
28.02.2022
KM
25.02.2022
Sveicam ar atzinības iegūšanu Rīgas pilsētas ģeogrāfijas 39. olimpiādes 2. posmā 10. - 12. klašu grupā 9.c klases izglītojamo Reini Kristbergu un 12.a klases izglītojamo Artūru Aleksandrovu!   Pal…
22.02.2022
14.02.2022
1