Ja uzskatāt, ka RJV.LV mājas lapā publicētās fotogrāfijas var radīt problēmas ar personas datu apstrādi Regulas kontekstā, informējiet par vajadzību tās izņemt.

1.klašu skolēnu vecākiem uz jauno 2020./2021. mācību gadu

Informācija par individuālajiem mācību līdzekļiem un skolas formu skolas mājas lapā www.rjv.lv sadaļā “VECĀKIEM”

Lūgums izdarīt izvēli par 1.svešvalodu un uzrakstīt iesniegumu.

Līdz 15.augustam uz skolas sekretariātu (Kvēles 64) jāatnes  bērna medicīnas karte ar atzinumu no ģimenes ārsta par atļauju uzsākt mācības skolā un izziņu no pirmskolas izglītības iestādes par pirmskolas izglītības programmas apguvi kopā ar pielikumu (aprakstošo vērtējumu).

Pēc 15. augusta Rīgas satiksmes klientu centrā iespējams nokārtot skolēna e-karti (informācija

https://www.rigassatiksme.lv/lv/biletes/e-talonu-veidi/skolena-e-karte/), kuru skolā pēc 7.septembra reģistrēs kā skolēna apliecību.

Tiksimies 1.septembrī plkst. 9.45 Skrudalienas ielā pie sākumskolas, kur klašu audzinātājas un 12.klašu skolēni gaidīs Jūs, lai svinīgi uzsāktu Zinību dienu (būs klašu un burtu plāksnītes).

 

Uzņemšana vidusskolā

 APVIENOTO KOMBINĒTO IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU NORISES ORGANIZĒŠANAS UN VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA (dokuments)

Iestājpārbaudījumu rezultāti pieejami šeit.

Lūdzam tos, kuri norādīja, ka pretendē arī uz citām vidusskolām, līdz 26.jūnijam paziņot, rakstot uz e-pastu rjvs@riga.lv, kuru skolu esat izvēlējušies.

Pretendentiem  trūkstošos dokumentus iesniegt līdz 2020. gada 1. jūlijam.

Vecāku iesniegums vidusskolai

Pieteikums vidusskolas plānam

RJV @ Sociālie tīkli

      

Latvijas skolas soma

Aktualitātes no Facebook

 
Aktualitāšu un notikumu pārskats
Ieteicamā literatūra 10.- 12.klasēm uz 2020./2021.m.g. Lasot grāmatas, jāveic pieraksti un jāizraksta laikmetu un vidi raksturojoši citāti, lai tie palīdzētu rakstīt domrakstu.   uz 10.klasi lasāmā…
16.06.2020
Ieteicamā literatūra vasarā uz 2020./2021.m.g. uz 2. klasi - lasa vienu savām interesēm atbilstošu paša izvēlētu grāmatu un 10 paša izvēlētas latviešu tautas pasakas par dzīvniekiem. uz 3. klasi - l…
15.06.2020
Projekta „Baltu literatūras nedēļa / Baltų literatūros savaitė” mērķis ir stiprināt skolēnu motivāciju lasīt, aicinot iepazīt radniecīgu tautu – lietuviešu un latviešu – valodu, literatūru, kultūru, v…
15.06.2020
Šoreiz Skaļās lasīšanas Rīgas kārta notika attālināti. Mūsu skolu tajā pārstāvēja Anna Alne (5.c klase), lasot fragmentu no L. M. Hantas grāmatas "Zivs kokā". Paldies Annai!
18.05.2020
Liela daļa cilvēku ikdienā reti aizdomājas par to, kā viņu šodienas mazie paradumi un dzīvesveids ietekmē apkārtējo vidi, un, baudot dabu, visticamāk vienaldzīgi paiet garām svešinieku atstātajiem atk…
18.05.2020
Lielā talka RJV būs! Esam uzticīgi skolas tradīcijām – DARĀM KOPĀ, lai arī attālināti. Neieslēgsimies savās mājās, pavadīsim vairāk laika svaigā gaisā! Varam iet vienatnē, varam divatā, varam ar tē…
14.05.2020
Tuvojas 9.maijs -Eiropas diena. Pirms 70 gadiem 1950.gada 9.maijā Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans teica vēsturisku runu, kurā aicināja Eiropas valstis sadarboties, lai novērstu karus nākotnē.…
07.05.2020
Tai klusai stundai dziedu, Kad bijušais aizlido,- Es mīlu baltu ziedu Un citu vairs neko.                         (K.Skalbe)   2020.gada 22. aprīlī mūžībā devusies Ruta Miķelsone, mūsu skolas…
25.04.2020
"vēl pilnīgi baltā šī rīta audeklā ar sarkanu dzīvības krāsas zīmuli velku un velku kontūras ko tūlīt iešu piepildīt tas ir atrast visas pārējās krāsas kas pārliekamas audekla…
25.04.2020
Eko-dabaszinību projekts 6.klasēm noritēja Lieldienās. Skolēni krāsoja olas ar dabas materiāliem un veica darba gaitas aprakstus.  
18.04.2020
Vairākas klases angļu valodu attīsta un turpina apgūt caur lasīšanas prasmēm. Attālinātā mācīšanās mūsu skolā norit radoši un starpdisciplināri, nezaudējot kreativitāti arī karantīnas laikā. Vairākas …
18.04.2020
Sveicam valsts informātikas (programmēšanas) olimpiādes laureātus - Ernestu Pētersonu 10.d un Lauri Pazānu 12.b, kuri ieguva savās vecuma grupās bronzas medaļas! Paldies Kārlim Gaņģim par skolēnu saga…
16.03.2020
Apsveicam Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādes 5.-8. klašu posmā 1. vietas ieguvēju 5. klases skolnieci Elizabeti Ildenu, 2. vietas ieguvēju 5. klases skolnieci Paulu Pētersoni un 3. vietas ieguvēju …
09.03.2020
Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros 1.klases 6.martā skatīsies apvienības "Teātris un es" izrādi "Dzeltenā zemūdene".  
03.03.2020
Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros 6. martā 6.cek un 16.aprīlī 6.abd brauks uz Valmieru skatīties izrādi "80 dienās apkārt zemeslodei".  
03.03.2020
Iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros 4. un 5. martā 7.klases Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā iepazīsies ar viduslaiku Rīgu.  
03.03.2020
Apsveicam Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādes 2. vietas ieguvēju 10. klases skolēnu Ernestu Pētersonu! Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā  Lienei Cērpai!
03.03.2020
Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019" noslēgusies! 20. februārī skolas zālē pulcējās žūrijas eksperti, kuri izlasīja un novērtēja kolekcijas grāmatas. Šogad par in…
02.03.2020
  Apsveicam Rīgas pilsētas vācu valodas olimpiādes 8. klašu grupā atzinības ieguvēju  8. klases skolnieci  Aneti Langenfeldi! Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolnieces sagatavošanā  Ivetai Ozo…
27.02.2020
Apsveicam Rīgas pilsētas 2. posma ģeogrāfijas  olimpiādes  10. -12. klašu grupā  2. vietas ieguvējus 12. klases skolēnus Oto Tomu Dzintaru un Pēteri Valteru Sedlenieku! Izsakām pateicību par ieguldīto…
27.02.2020