Uzņemšana 1. klasē

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments atgādina, ka ir stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes 26.04.2023. saistošajos noteikumos Nr. RD-23-199-sn “ Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs (likumi.lv)

Par izmaiņām noteikumos –

Noteikumi precizē:

1) izglītības iestāžu nosaukumus,

2) izglītības iestāžu mikrorajonus (informācija par skolu mikrorajoniem atkarībā no bērna deklarētās dzīvesvietas pieejama šeit RD IKSD iestāžu katalogs (riga.lv)),

3) bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu iekļaušanu izglītības iestādes 1. klašu pretendentu sarakstā – bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu iekļauj prioritārā kārtā viņa deklarētajai dzīvesvietai tuvākā skola (mikrorajona skola).

No šī gada ir mainījusies kārtība, kā vecāki var iesniegt pieteikumu reģistrācijai rindā uz 1. klasi. Iepriekš portālā Latvija.lv izmantotais e-pakalpojums “Iesniegums iestādei” (pašreizējais nosaukums Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana) nav paredzēts skolu pakalpojumu pieteikšanai un dokumentu iesniegšanai, kā arī šī pakalpojuma darbība pakāpeniski tiek izbeigta.

Iespēja pieteikumus parakstīt ar drošu e-parakstu un iesniegt skolā vienā no šādiem veidiem:

Izmantojot portālu Latvija.lv

Vecākiem, kam IR aktivizēts oficiālās e-adreses konts (papildu informācija pieejama Latvijas valsts portālā)

Nosūtot uz skolas
e-pastu

Vecākiem, kam NAV aktivizēts oficiālās e-adreses konts (papildu informācija pieejama Latvijas valsts portālā)

Vecākiem pieteikumā jānorāda: bērna vārds, uzvārds, personas kods, izvēlētā pamatizglītības programma, mācību gads, kad bērns uzsāks pamatizglītības ieguvi.

Dalīties: