Uzņemšana pamatskolā (no 2. līdz 9. klasei)

Mainot skolu mācību gada laikā, bērna likumiskajam pārstāvim ir jāiesniedz iesniegums un izglītojamā liecība/sekmju izraksts.

1) Iesniegumu var nosūtīt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu

1) Vecākam vai likumiskajam pārstāvim pretendents jāpiesaka elektroniski, sūtot e-pasta vēstulē liecību (ieskenētu, .pdf vaj .jpg formātā) un aizpildītu iesnieguma veidlapu (sk.pievienotos failus) uz rjvs@riga.lv

2) Pēc e-pasta saņemšanas, ar Jums sazināsies mācību pārzine.

Iesnieguma veidlapas:

1.-2; 4.-8. klases iesniegums

3. un 9. klases iesniegums

2) Iesniegumu var iesniegt klātienē skolā:
Darba dienās no 09:00 līdz 15:00
Līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, izglītojamā gada liecību/sekmju izrakstu. 

Brīvu vietu gadījumā lietvedības pārzine sazināsies par iespējamo skolas maiņu.
Jautājumu gadījumā lūdzu zvanīt – 67533669 (darbdienās no 9.00-15.00)

Dalīties: