Rekvizītiem

Maksātājs:

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Reģistrācijas Nr.90011524360

PVN reģistrācijas Nr.LV90011524360

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

Banka: Luminor Bank A/S

kods RIKOLV2X

konts LV27RIKO0021000916040

Preču (pakalpojuma) saņēmējs:

Rīgas Juglas vidusskola

Adrese: Rīga, Kvēles iela 64, LV-1064

Iestādes kods: 2102341

Apmaksa: 10 darba dienas

Dalīties: