Par skolu

Rīgas Juglas vidusskola ir skola Rīgā, kurā mācības notiek no 1. līdz 12. klasei. Tā atrodas Kvēles ielā 64, Juglā.

Juglas apkaimē kopš 1840. gada darbojās Strazdumuižas pamatskola, kuras ēkā 1919. gadā noslēdza Strazdumuižas pamieru. Vēlāk skolu pārcēla uz ēku Brīvības gatvē 162 un pārdēvēja par 6. Rīgas pilsētas pamatskolu, bet 1937. gadā to pārdēvēja par Rīgas pilsētas Juglas pamatskolu.[1] Ievērojams skolas absolvents bija latviešu tēlnieks Burkards Dzenis.

1946. gadā atklāja Juglas 6. nepilna laika vidusskolas ēku. 1967. gadā Kvēles ielā 64 tika atklāta Rīgas 39. vidusskolas jaunā ēka, līdz 1970. gadam tajā bija arī klases ar krievu valodu kā galveno apmācības valodu. 1977. gadā skolai piešķīra VDR funkcionāra Kurta Bartela (Kurt Barthel) vārdu, 1984. gadā izveidoja klases ar padziļinātu vācu valodas, bet 1989. gadā ar padziļinātu angļu valodas mācīšanu. 1991. gadā skolai pievienoja ēku Juglas ielā 27a 1.- 4. klašu skolēnu mācībām. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. gadā skolu pārdēvēja par Juglas ģimnāziju, bet 2001. gadā par Rīgas Juglas vidusskolu. Kopš 2001. gada skola piedāvā iespēju 9. un 12. klašu skolēniem iespēju kārtot vācu valodas eksāmenu (DSD) un iegūt DSD I un DSD II pakāpes vācu valodas diplomu, kas tiek atzīts kā centralizētais eksāmens Latvijā un kā vācu valodas prasmes eksāmens, stājoties Vācijas augstskolās.[2]

Iepirkumu plāns 2024.gadam: Skatīt šeit

Dalīties: