DSD diploms

Kopš 1999. gada Rīgas Juglas vidusskolas skolēniem ir iespēja kārtot Vācu valodas otrās pakāpes diploma (B2/C1) eksāmenu. Iegūto diplomu atzīst Vācijas Izglītības ministru konference. Tas apliecina izglītojamo vācu valodas apguves līmeni, kas dod iespēju studēt Vācijas augstskolās bez īpašas valodu zināšanas apliecināšanas. Latvijas un Vācijas starpvalstu līguma ietvaros skolā regulāri strādā viesskolotāji no Vācijas. Vācu valodas otrās pakāpes diploma eksāmenu 12.klasē drīkst kārtot skolēni ar labām vācu valodas zināšanām.

Kopš 2013. gada skolēniem tiek dota iespēja kārtot starptautisko Vācu valodas pirmās pakāpes diploma (A2/B1) eksāmenu. Vācu valodas pirmās pakāpes diploma eksāmenu 9. klasē drīkst kārtot skolēni ar labām vācu valodas zināšanām.

Eksāmens A2/B1 līmenī (DSD 1) sastāv no četrām daļām. Tās ir:

Lasīšanas izpratne

5 daļas -
kopā 60 minūtes

Klausīšanās izpratne

5 daļas -
kopā 40 minūtes

Rakstveida komunikācija

teksta produkcija -
75 minūtes

Mutvārdu daļa

Saruna -
apmēram 15 minūtes

Eksāmens tiek kārtots kā A2/B1 līmeņa eksāmens. Sasniegtie līmeņi katrā daļā tiek diplomā uzrādīti atsevišķi. DSD 1 diplomu iegūst tad, ja visās daļās sasniegts B1 līmenis. DSD A2 diplomu iegūst tad, ja visās daļās sasniegts vismaz A2 līmenis, bet visās nav iegūts B1 līmenis

Eksāmens B2/C1 līmenī (DSD 2) sastāv no četrām daļām. Tās ir:

Lasīšanas izpratne

4 daļas -
kopā 75 minūtes

Klausīšanās izpratne

3 daļas -
kopā 40 minūtes

Rakstveida komunikācija

teksta produkcija -
120 minūtes

Mutvārdu daļa

20 minūtes gatavošanās un 20 minūtes eksāmens

Eksāmens tiek kārtots kā B2/C1 līmeņa eksāmens. Sasniegtie līmeņi katrā daļā tiek diplomā uzrādīti atsevišķi. DSD 2 diplomu iegūst tas, kurš visās daļās ir sasniedzis vismaz B2 līmeni.

Zemākais punktu skaits, ar kuru daļā ir sasniegts minimālais daļas nokārtošanas līmenis, ir 8 punkti.

Augstāko iespējamo līmeni iegūst, ja sasniegti:

  • Lasīšanas izpratnes daļā 14 punkti;
  • Klausīšanās izpratnes daļā 14 punkti;
  • Rakstveida komunikācijā 12 punkti;
  • Mutvārdu komunikācijā 12 punkti;

DSD 1 pakāpes diploma ieguvēji:

DSD 2 pakāpes diploma ieguvēji:

Dalīties: