Piekļūstamības paziņojums

Rīgas Juglas vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Rīgas Juglas vidusskolas mājaslapu – https://rjv.lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Rīgas Juglas vidusskolas tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Tastatūras piekļuve un vizuālais fokuss: Lapā par uzņemšanu vidusskolā nav iespējams pārslēgt ar TAB tausitņu sadaļu “Veidlapas”.
  • Attēlu tekstuālā alternatīva: Vairākiem attēliem nav “alt” teksts norādīts. Lielākoties tekstuālā alternatīva norādīta kā attēla adrese no izmantotā attēla avota.
  • Saturs, kas kustas, mirgo un zibsnī: Majaslapas kreisajā sānjoslā atrodas banneri kurus nav iespējams apstadināt un tie mirgo.
  • Multimediju (audio, video) satura alternatīvas: Uzņemšanas sadaļā ievietotie video no Youtube.com nepiedāvā iespēju aktivizēt subtitrus.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 29.01.2024. Izvērtēšanu veica Ēriks Jansons, Direktora vietnieks izglītības jomā (IT jautājumos).

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://drive.google.com/file/d/1IKnejDxqPH_Q5Adx5aUlNqHA7_JpWn6L/view?usp=sharing

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Ja nepieciešams piekļūt saturam kas šobrīd nav pieejams, sazinieties ar mums, rakstot informācijas pieprasījumu uz e-pasta adresi rjvs@riga.lv , norādot saiti uz satura URL un formātu, kāds jums nepieciešams piekļūt konkrētajam saturam.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: rjvs@riga.lv

Zvaniet: +371 67533669

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 10 darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Ēriks Jansons, Direktora vietnieks izglītības jomā (IT jautājumos),

E-pasts: ejansons42@edu.riga.lv

Tālr.: +371 67181487

Mob.: +371 28811708

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 09.05.2023 un atkārtoti pārskatīts 29.01.2024.

Šo paziņojumu apstiprināja skolas direktore Helēna Vilkosta.

Dalīties: