Administrācija

Helēna Vilkosta

Direktore

Tālr.: (+371) 20003788; 67474124;
E-pasts:
rjvs@riga.lv

Ināra Siņicina

Lietvede

Tālr.: 67533669
E-pasts:
rjvs@riga.lv

Aina Kočeševa

Lietvede personāla jautājumos

Tālr.: 27039677
E-pasts:
rjvs@riga.lv

Liene Bisniece

Struktūrvienības vadītāja izglītības jomā (pirmskola)

Tālr.: 20044194
E-pasts:
lkrjukova@edu.riga.lv

Sanda Strazdiņa

Pirmsskolas struktūrvienības vadītājas vietniece

Tālr.: 67533663
E-pasts:
svasilauska@edu.riga.lv

Ina Zeltiņa

Direktores vietniece izglītības jomā (8.-12. klases) - ēka Kvēles ielā

Tālr.: 67474125
E-pasts:
izeltina@edu.riga.lv

Maija Reinholde

Direktores vietniece izglītības jomā (5.- 7. klases) - ēka Malienas ielā

Tālr.: 67532010
E-pasts:
mreinholde@edu.riga.lv

Irēna Bērziņa

Direktores vietniece izglītības jomā (1.-4. klases) - Ēka Skrudalienas ielā

Tālr.: 67523009
E-pasts:
iberzina2@edu.riga.lv

Simona Zicāne

Direktores vietniece izglītības jomā

E-pasts:
szicane@edu.riga.lv

Kristīne Lauska

Direktores vietniece izglītības jomā (Interešu izglītība)

E-pasts:
kpaskova@edu.riga.lv

Liāna Eglīte

Direktores vietniece izglītības jomā

Tālr.: 67474125
E-pasts:
lvisocka2@edu.riga.lv

Žanete Jansone

Direktores vietniece izglītības jomā (Audzināšanas darbā 1.-4.klases)

E-pasts:
zjansone@edu.riga.lv

Gita Reiniņa

Direktores vietniece izglītības jomā (Audzināšanas un ārpusstundu darbā 8.-12. klasēs)

Tālr.: 67533664
E-pasts:
greinina@edu.riga.lv

Ēriks Jansons

Direktores vietnieks izglītības jomā (IT jautājumos)

Tālr.: 67181487
E-pasts:
ejansons42@edu.riga.lv

Jolanta Šmite

Direktores vietniece izglītības jomā (Audzināšanas darbā 5.-7. klases), karjeras konsultante

E-pasts:
jtutere@edu.riga.lv

Raimonds Zeltiņš

Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā

Tālr.: 67474126
E-pasts:
rzeltins8@edu.riga.lv

Aigars Brutāns

Sporta kompleksa vadītājs

Tālr.: 28616031
E-pasts:
abrutans@edu.riga.lv

Dalīties: