Sporta komplekss

Aktuālitātes

Rīgas Juglas vidusskolas kāpšanas siena netiek slēgta!

Visas plānotās “Rīgas skolēnu pils ” bērnu un jauniešu kāpšanas grupas, turpinās nodarbības pēc plāna:

Pirmdienās  17:20- 20:10

Trešdienās   17:20-20:10

Piektdienās  17:20-20:10.

Biedrība “Stratus Z”  nolēmusi neturpināt īres līgumu, par sporta zāles -kalnā kāpšanas sienas izmantošanu.

Rīgas Juglas vidusskolas sporta kompleksa laukumu un stadionu publiskas izmantošanas noteikumi

 1. Rīgas Juglas vidusskolas sporta laukumu un stadionu (turpmāk – Stadions) publiskas izmantošanas laiks:
  1. mācību gada ietvaros no 15.septembra līdz 31.aprīlim  darba dienās no plkst. 17:00 līdz 20:00.
  2. 1.maija līdz 31.septembrim darba dienās no plkst. 17.00 līdz 22.00, skolēnu brīvlaikos, svētku dienās un brīvdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00.
 2. Stadiona iznomāšana tiek organizēta saskaņā ar Rīgas domes 2012. gada 6. novembra lēmumu Nr. 5456 „Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”.
 3. Stadiona izmantošanas laikā apmeklētāji drīkst nodarboties ar fiziskām aktivitātēm bez maksas, netraucējot Skolas un nomnieku organizētās nodarbības un ievērojot šos noteikumus.
 4. Skola neatbild par apmeklētāju personīgajām mantām.
 5. Stadionā aizliegts:
  1. smēķēt, lietot apreibinošas vielas – alkoholu, narkotikas un toksiskas vielas, kā arī atrasties to ietekmē;
  2. ievest dzīvniekus;
  3. lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt vienam otru;
  4. bojāt Stadionā esošo aprīkojumu;
  5. iebraukt Stadiona teritorijā ar mehanizētiem transporta līdzekļiem;
  6. ienest Stadionā priekšmetus un vielas, kuras var apdraudēt apkārtējo dzīvību un veselību;
  7. braukt ar velosipēdiem, skrituļslidām, skrituļdēļiem, bērnu ratiņiem u.c. pārvietošanās līdzekļiem pa Stadiona sporta laukumiem (futbola laukums, skrejceļš, basketbola laukums, vingrošanas rīku laukums u.c.);
 6. Stadiona apmeklētāju pienākumi:
  1. ievērot Stadiona publiskas izmantošanas laikus;
  2. saudzēt izturēties pret Stadiona aprīkojumu,
  3. atlīdzināt zaudējumus, kas radušies apmeklētāja rīcības rezultātā, sabojājot Stadiona aprīkojumu;
  4. personīgās mantas neatstāt Stadionā bez uzraudzības;
  5. izmantot Stadiona sporta laukumus un inventāru tam paredzētajiem mērķiem;
  6. apmeklētājiem ņemt kompleksa darbinieku – vadītāja, treneru, pedagogu, dežurantu – aizrādījumus un ievērot tos.
  7. pilngadīga persona ir atbildīga par sava veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajām fiziskajām aktivitātēm, par nepilngadīgo personu ir atbildīgi vecāki vai pilnvarotās personas;
  8. traumu gadījumā zvanīt 113;
  9. ievērot sabiedriskās kārtības noteikumus;
  10. nepiesārņot vidi un neatstāt atkritumus.
 7. Par šo noteikumu neievērošanu apmeklētājus izraida no Stadiona vai izsauc pašvaldības policiju.
Dalīties: