Deja

Tautas deju kolektīvs ”Juglēni"

“Dejo, un tu būsi kas vairāk – lielāks, skaistāks un spēcīgāks par ikdienišķo tevi!”
Agnes De Mille
Amerikāņu dejotāja un horeogrāfe

Kolektīva vadītājas: Linda Tiļčika un Žanete Paeglīte

Rīgas Juglas vidusskolā audzēkņi izkopuši latviešu tautas deju soļus kopš skolas pirmsākumiem. 1984. gadā deju kolektīvu dibināja un sāka vadīt izcilā deju pedagoģe Uldze Dzene. Kolektīvā strādājuši arī citi deju skolotāji – Inguss Ladiga, Evija Ozola.

Jau vairāk kā desmit gadus deju soļus Rīgas Juglas vidusskolā bērniem māca deju skolotāja Linda Tiļčika. 2021.gadā “Juglēniem” pievienojās deju skolotāja Žanete Paeglīte, kas latviešu tautas deju soļu pamatus māca ne tikai skolēniem, bet arī pašiem mazākajiem – pirmsskolas audzēkņiem.

Šobrīd kolektīvā darbojas izglītojamie no 1. līdz 11. klasei. Deju kolektīvs ir piedalījies XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2015. gadā.

“Juglēni” aktīvi piedalījušies visos Rīgas izglītības iestāžu deju svētkos, t.i., 2007. un 2011. gadā, un 2017. gada lielkoncertā „Trejdeviņi gaismas tilti” arēnā „Rīga”. Mēs, dejotāji, esam draudzīgi un kopā ar zēnu kori esam koncertējuši gan Brēmenē, gan Freiburgā, gan Hamburgā. Uzstājušies Latvijas vēstniecībā Budapeštā. 2021. gadā piedalījāmies XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku video projektā „Svinēt sauli”.

Deja palīdz izkopt stāju, veido ritma izjūtu un attīsta vispārējo koordināciju. Deja disciplinē, māca izjust vienam otru un kolektīvu kopumā. Latviešu tautas deja audzēkņos veicina saikni un mīlestību pret nacionālo kultūru un mākslu. Dejas apgūšana neaprobežojas tikai ar pareizu deju soļu apmācību, dejotājs iegūst arī uzstāšanas pieredzi un iemācās skatuves un tautas tērpa valkāšanas kultūru.

Latviešu tautas deja ir svarīga kultūras sastāvdaļa. Kamēr vien būsim mēs, kuri mīl, kopj un saglabā latviešu deju, pastāvēs arī mūsu tauta.

Dalīties: