Folklora

Rīgas Juglas vidusskolas folkloras kopā “Jugliņa” darbojas skolēni no 1. – 6. klasei. 

Folkloras kopas dalībnieki līdztekus folkloras gada ritējuma izzināšanai apgūst tradicionālās dziedāšanas, dejošanas, stāstīšanas un arī pirmās muzicēšanas prasmes. Kopā dalībnieki apgūst gadskārtu ieražu svinēšanu.

Folkloras kopa piedalās nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas programmā “Pulkā eimu, pulkā teku”, un līdz šim tās dalībnieki ir piedalījušies Tradicionālās dziedāšanas konkursā “Dziesmu dziedu, kāda bija”, tradicionālajā stāstnieku konkursā “Teci, teci, valodiņa” un anekdošu konkursā “Anekdošu virpulis”

"2020. gadā dalībnieki ieguva arī 1. pakāpes diplomus tradicionālās dziedāšanas konkursā un piedalījās Latvijas finālā konkursā "Anekdošu virpulis". "
Rozīte Katrīna Spīča
Folkloras kopas "Jugliņa" vadītāja
Dalīties: