Galda spēles

Dambretes pulciņš 2. - 4. klasēm, vadītāja skolotāja Brigita Dinstmane

Dambrete ir viena no labākajām spēlēm, kas attīsta loģisko domāšanu. Tas ir sporta veids, kas attīsta smadzeņu domājošo daļu, ko neattīsta fiziskie sporta veidi.

Dambrete attīsta tēlaino domāšanu jeb vizualizāciju un prasmi darboties iztēlē, jeb iekšējās darbības plānu, uz kā balstās visa radošā darbība.

Tas nav svarīgi, vai esi 2., 3., 4. klases skolēns, galvenais, lai gūtu uzvaru, izmantojot savas smadzenes, labi pārdomājot katru soli, jau  izdomātu, ko pretinieks plāno darīt!

Dalīties: