Mūzika

1. klašu koris

Mazie pirmklasnieki uzsāk savus pirmos soļus kora dziedāšanā. Savu varēšanu parasti dziedātāji parāda pirmajos koncertos skolā. Šobrīd kori vada diriģente Marta Skujiņa.

2.- 4. klašu koris

 Jau no 2000.gada sākumskolā kori vada diriģente Žanete Jansone. 2.- 4. klašu  koris daudz koncertējis skolā, sniedzis labdarības koncertus pansionātos, guvis labus panākumus koru skatēs un konkursos. Vienmēr īpaša uzstāšanās ir bijusi piedalīšanās labāko koru konkursā – koncertā ,,Rīgas gailis” Doma baznīcā.

Zēnu koris

2007.gadā pēc skolotājas Žanetes Jansones iniciatīvas tika nodibināts zēnu koris. Lai arī sākums nebūt nebija vienkāršs, koris iedibinājis savas tradīcijas un pirms pandēmijas zēnu kora dalībnieku skaits sasniedzis 70 dziedātāju. Zēni piedalījušies XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, zēnu koru salidojumos Cēsīs, zēnu koru pasākumā ,,Zaļā bumba” Talsos. Īpaši tiek gaidīti koncertceļojumi pie tautiešiem Eiropā. Zēni pabijuši Īrijā, Austrijā, Vācijā un Ungārijā.

Vokālais ansamblis

Lai gan vokālo ansambļu vadītāji laika gaitā ir mainījušies, tomēr tie ir sasnieguši ļoti daudz.  Ikgadējā vokālo ansambļu konkursā ,,Balsis” iegūtas 1.pakāpes un kolektīvi vairākkārtīgi izvirzīti uz 2.kārtu. Dziedātāji piedalījušies daudzos koncertos skolā, apciemojuši vientuļos cilvēkus pansionātos un piedalījušies dažādos konkursos visā Latvijā. Šobrīd 2.klašu ansambli vada skolotāja Marta Skujiņa, 3.-4.klašu ansambli- skolotāja Žanete Jansone.

6.-7. klašu vokālais ansamblis, vadītāja sk. Iveta Bērziņa

Ansamblis darbojas ar mērķi sekmēt jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē. Ik gadu ansamblim tiek dota iespēja piedalīties vokālās mūzikas konkursā „Balsis”. Ansambļa dalībnieces apgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes vokālās muzicēšanas jomā un a capella dziedāšanā.

Ansamblis regulāri piedalās skolas un rajona rīkotajos pasākumos.

Rīgas Juglas vidusskolas meiteņu koris „Jugla”

Kolektīvs ar senām tradīcijām, kurā darbojas mūziku mīloši jaunieši.

Diriģenti Iveta Bērziņa, koncertmeistare Ance Skopane

Ņemot vērā, ka skola atrodas 3 ēkās, tad arī koris darbojas atbilstīgi: 5.-7.kl. Malienas ielā, 8.-9.kl. – Kvēles ielā.

Koris ir visu pēdējo Skolēnu dziesmu un deju svētku dalībnieks, piedalās konkursos un skolas svētku pasākumos. Tā kā iepriekšējie Latvijas skolu dziesmu un deju svētki tika pārcelti un notika attālināti, tad kolektīvs veidoja savu kora vizītkarti – video sveicienus.

 Jau kopš savas pastāvēšanas koris regulāri koncertē ārpus Latvijas robežām. Ar koncertprogrammām esam viesojušies Vācijā, Austrijā, Somijā, Zviedrijā un Īrijā.

 Koris izpilda komponistu oriģināldziesmas, latviešu tautas dziesmas, to apdares un citu tautu dziesmas. Veiksmīgi ar kolektīvu sadarbojas komponiste Ilze Arne, kuras dziesmas koris regulāri atskaņo koncertos. 

Jauktais koris “Kvēle”

Kora mākslinieciskā vadītāja ir Inese Niedra, diriģents – Oskars Jeske.

Skolas pasākumos jauktais koris “Kvēle” savus klausītājus priecē ar skanīgām dažādu žanru dziesmām jau deviņpadsmito gadu.

Koris dibināts 2003.gadā. Kopš 2005.gada koris ir piedalījies visos Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Kopš 2008. gada – arī visos Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos. Veiksmīgi startējis koru skatēs un konkursos, iegūstot augstas pakāpes.

Korī dzied ne tikai skolēni, bet arī jaunie skolotāji. Koris rīko arī savus īpašos koncertus  Ziemassvētkos, piedalās labdarības koncertos, skolas pasākumos, kā arī Rīgas pilsētas māksliniecisko kolektīvu virsdiriģenta Ginta Ceplenieka koru grupas pasākumos. Īpaši neaizmirstami ir koncerti, kas notikuši Gorā, Doma baznīcā, Sēlijā, Valmierā, Dziesmu svētku estrādē Mežaparkā.

5. klašu vokālais ansamblis, vadītāja sk. Inese Niedra

Ansamblis, kurā daudzbalsīgi dzied ne tikai latviešu tautas dziesmas a cappella, bet arī mūsdienu komponistu dziesmas. Arī šajā sarežģītajā laikā ansamblim ir izdevies veiksmīgi darboties, ierakstīt video Ziemassvētku sveicienu, jo klātienes koncertus rīkot nebija iespējams.

Vidusskolas vokālais ansamblis, vadītāja sk. Inese Niedra

Šajā ansamblī dzied vidusskolas talantīgākie dziedātāji. Tiek iestudēts sarežģīts repertuārs. Ir dziesmas, kuras speciāli ansamblim ir rakstījis komponists Ēriks Eglītis.

Madaras Andrejevas ansamblim rakstītā “Rotāšanās dziesma” ne tikai ieguva 2020.gadā konkursā “Balsis” vispārēju žūrijas atzinību, bet tika ierakstīta arī skaņu studijā un uzņemts šīs dziesmas video. Ar ansambļa dziedātājiem tiek strādāts arī individuāli, attīstot katra to mākslinieciskās spējas

Dalīties: