11.klases kultūras pamatu kursa kino projekta stundu ietvaros apmeklēja Rīgas Kino muzeju, lai gan nostiprinātu savu izpratni par pasaules un Latvijas kino vēsturi, kino uzņemšanas procesiem un tehnoloģiju attīstību laika gaitā, dažādām radošās industrijas jomas profesijām, kas ir iesaistītas filmu ražošanā, gan arī lai piedzīvotu savu izveidoto īsfilmu pirmizrādi un novērtētu cits cita radošus darbus Kino muzeja zālē, sadzirdot arī kino profesionāļu viedokli. ????????????️
Skolēni jau kultūras pamatu stundu ietvaros – paplašināja savu redzesloku par kino mākslu, semiotiku, vizuālizpratni, kino valodu un kino filmu izveidi, grupās izveidojot savas oriģinālas īsfilmas, iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa epifānijām un pašu radīto radošo tekstu darbiem. ????
Tuvāko mēnešu laikā tiek plānota arī labāko skolēnu īsfilmu pirmizrādes Rīgas Juglas vidusskolā.
Paldies kultūras kursu skolotājam Ļevam Rusilo un 11.abc klašu skolēniem. Paldies Kino muzeja speciālistiem Jurim Freidenbergam un muzejpedagoģei Diānai Lielmanei! ????
Dalīties: