No 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim Rīgas Juglas vidusskolā tiek realizēts Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības (Key Action 2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” stratēģiskās partnerības projekts “Personiskā līderība. Līderis manī”.

Projekta starptautiskais koordinators ir Instituut Zusters Maricolen, Maldegemā, Beļģijā.

Projekta partneri ir:

  • I.I.S.S. LICEO ADRIA-BALLATORE, Mazara del Vallo, Itālija;
  • Ekonomska in trgovska sola Brezice, Brezice, Slovēnija;
  • Instituut Sint-Lutgardis, Zomergem, Beļģija;
  • Marcel Koning producties, Amersfoort, Nīderlande;
  • Kallitehniko Gymnasio Geraka me Lykeiakes Taxeis, Gerakas Atēnas, Grieķija.

Projekta mērķis ir veicināt pedagogu un skolēnu motivāciju iesaistīties skolas dzīvē un risināt mācību un audzināšanas problēmas.

Daudziem skolēniem, kļūstot pieaugušākiem, mazinās motivācija mācīties. Visā Eiropā tiek īstenotas reformas, kas vērstas uz izmaiņām standartos, mācīšanās procesā, vērtēšanā, taču pētījumi liecina, ka pievēršanās skolēnu akadēmisko sasniegumu paaugstināšanai vien nedod stabilus ilglaicīgus rezultātus, ir nepieciešamas izmaiņas visā skolas modelī, ietverot skolotāju un skolēnu uzvedību, skolas kultūru un vidi. Rīgas Juglas vidusskola ir viena no nedaudzajām skolām Eiropā, kura praksē integrē mācību un audzināšanas darbā programmas “Līderis manī” principus. Programma “Līderis manī” piedāvā pārmaiņu programmu visai skolai: iegūt prasmes plānot savu laiku, pārvaldīt emocijas, risināt konfliktus, iegūt pašpārliecību un motivāciju, kas nepieciešama skolā un ārpus tās. Projekta gaitā visām dalībskolām būs iespēja apgūt minēto programmu un dalīties pieredzē par tās ieviešanu skolās.

Projekta gaitā notiks sekojošas aktivitātes:

  • Dalība pedagogu mācībās;
  • Projekta grupu darbs skolās;
  • Plānošanas un pieredzes apmaiņas semināri visās dalībvalstīs, kuros piedalīsies skolotāji un skolēni;
  • Sadarbība ar skolēnu vecākiem.

Projekta rezultāti:

Izdota rokasgrāmata vidusskolām, kurā dalībnieki dalīsies pieredzē par programmas „Līderis manī“ ieviešanu skolā un tās nozīmi.

Notikusi konference “Izglītības kvalitāte un personiskā līderība” sadarbībā ar IKVD un FranklinCovey Education, kurā izplatīti projekta rezultāti un pedagogi dalījušies savā pieredzē ar kolēģiem no citām Latvijas skolām.

Pedagogi papildinājuši savu izglītību, īpašu uzmanību pievēršot skolēnu mācību motivācijas un līdzdalības attīstīšanai, administrācijas, pedagogu, vecāku un skolēnu sadarbībai skolas vides pilnveidošanā.

Projekta Nr. 2018-1-BE02-KA201-046919

Saite uz projekta mājas lapu: http://www.studentleadership.eu

Projekta koordinatore Rīgas Juglas vidusskolā- Dzintra Liepiņa.

Dalīties: