No 5. līdz 8.jūnijam Rīgas Juglas vidusskolas angļu valodas skolotāja Viktorija Afanasjeva piedalījās 3 dienu eTwinning organizētajās starptautiskajā seminārā “Āra pedagoģijas metodes starppriekšmetu saiknes veidošanai”, kas norisinājās Valmierā. Seminārā piedalījās 31 skolotājs no 9 Eiropas valstīm- Beļģijas, Slovākijas, Ungārijas, Bulgārijas, Igaunijas, Somijas u.c.

Skolotāji intensīvi darbojās komandās, mācoties un paši praktizējot dažādas metodes ārpustelpu mācībām. Semināra dalībnieki mācījās veidot radošus uzdevumus ārpustelpu aktivitātēm, izmantojot aplikāciju “Actionbound”, kā arī apmeklēja reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru URDA, kas skolotājus sagaidīja ar aizraujošām un izglītojošām meistarklasēm (piem. zobu pastas gatavošana), kā arī ekskursiju pa atkritumu poligonu. Šādu ekskursiju organizācija piedāvā arī skolēnu grupām ar mērķi izglītot jauniešus par atkritumu šķirošanas un pārstrādes procesu un pievērst viņus ekoloģiskam dzīvesveidam. Vēl semināra dalībnieki ciemojās Valmieras muzejā, kurā paši piedalījās audumu apzīmēšanā un veica dažādas mācību aktivitātes, kuru idejas skolotāji var pielietot arī savā darbā. Ļoti vērtīga bija aktivitāte komandu saliedēšanai Valmieras Sajūtu parkā.

Skolotāja Viktorija kā galvenos ieguvumus šajā projektā min jaunus kontaktus ar radošiem kolēģiem no citām Eiropas valstīm, daudz ideju refleksijām, darba lapas mācību aktivitātēm brīvā dabā un aplikācijas Actionbound izmantošanu starpdisciplināram mācību procesam.

Dalīties: