2022.gadā no 9. līdz 22.maijam Rīgas Juglas vidusskolas starptautiskās stratēģiskās partnerības Erasmus+ KA2 projekta “Daudzveidība ir dzīves sāls” (“Variety is The Spice of Life”) skolēnu komanda no 7.klases – skolēni Nikola Alise Brante, Anna Alne, Kristiāns Darbiņš, Mikus Spiridovskis kopā ar projekta koordinatoru – kultūras kursu un sociālo zinību skolotāju Ļevu Rusilo un angļu valodas skolotāju Baibu Vītoli viesojās īstermiņa mobilitātē Portugālē Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira (skola), kur norisinājās sadarbība starp sešām projektā iesaistītām valstīm (Turcija, Portugāle, Spānija, Itālija, Latvija Lietuva).

 

Projekta mobilitātes 1.dienā rīts sākās ar vietējās vidusskolas Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira vizīti, kur portugāļu puikas un meitenes iepazīstināja ar savu skolu, ka tā atrodas vairākos blokos, vietējiem sasniegumiem un tradīcijām. Arī viņi, tāpat kā mēs, ir EKO skolas partneri.

Dienas ietvaros katra projekta valsts (Latvija, Lietuva, Portugāle, Spānija, Itālija, Turcija) iepazīstināja visus projekta dalībniekus ar sevi, savu skolu, kā arī izveidoto un konkursā uzvarēto projekta logo.

Jauniešiem bija unikāla iespēja iepazīt dažādu valstu īpatnības, uzklausīt cits citu un dalīties pieredzē.

Dienas otrajā pusē skolēnu komandas veidoja linogriezumus un gleznoja zīmējumus par mieru visā pasaulē, ņemot vērā sarežģīto situāciju tuvajos austrumos un karu, kas notiek Ukrainā.

2.dienas ietvaros katra projekta valsts (Latvija, Lietuva, Portugāle, Spānija, Itālija, Turcija) iepazinās ar vietējās dabas un kultūras daudzveidību, apmeklējot Badoca safari parku, kas nosaukts par godu pirmajai žirafei, kas te tika atvesta. Badoca safari parks izveidots ar mērķi saglabāt retās dzīvnieku sugas.

Skolēni tuvāk iepazina cits citu no dažādām valstīm, sākuši draudzēties, iepazīstot kultūras atšķirības savā starpā. Dienas noslēgumā piedalījās tradicionālās virtuves darbnīcā, kur nogaršoja vietējā ēdiena īpatnības.

3. dienas ietvaros katra projekta valsts (Latvija, Lietuva, Portugāle, Spānija, Itālija, Turcija) iepazinās ar uzņemošās vidusskolas Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira starpdisciplināriem mācību projektiem, kā arī piedalījās vairākās meistarklasēs, sākot no ķīmijas eksperimentiem, turpinot ar kreklu apgleznošanu un beidzot ar tradicionālo vietējo jauniešu deju daudzveidību.

12.klases skolēni godam prezentēja savu starpdisciplināro projektu (literatūra, matemātika, vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas), kurā interpretēja slavenā Fernando Pessoa idejas un dzeju. Tāpat vidusskolēni prezentēja ar platformas Genial.ly

projektu par Portugāles kultūru, 7 slavenas – vietas, dzejniekus, mūziķus, teicienus u.c.

Skolēni jau draudzējas ar dažādu valstu projektu vienaudžiem, spēlējot kopīgas spēles un sarunājoties par dzīvei svarīgām tēmām. Savukārt skolotāji no visas Eiropas pārrunās nonāca pie radošiem risinājumiem starptautiskā projekta satura realizācijas, ko īstenos jau tuvākā mācību gada laikā.

4. diena bija veltīta Lisabonas izpētei. Iepazinām populārākos objektus pilsētas centrā un vecpilsētā, pabraukājām ar veco tramvajiņu un iepazinām dažādību apkārt ieliņām, veidojot fotogaleriju starp valstīm.

5.diena bija pēdējā Portugāles uzņemošās vidusskolas Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira projekta mobilitātes ietvaros. Seixal pašvaldība uzdāvināja visiem starptautiskajiem partneriem (Latvija, Lietuva, Portugāle, Spānija, Itālija, Turcija) braucienu ar vēsturisku laivu Seixal apkārtnē.

Pēc izbraukuma ar laivu, visi devās iepazīt vietējās kultūras daudzveidību Seixal. Pēc kultūrvides iepazīšanas, visi devās projekta mobilitātes noslēdzošajā tikšanās uzņemošajā skolā, kur izspēlēja spēli par iekļaušanos un dzimumu dažādību. Savukārt skolotāji no visas Eiropas izvērtēja visas nedēļas aktivitātes un programmu, ko varētu uzlabot nākamajās mobilitātēs Spānijā, Latvijā, Turcijā, Itālijā un Lietuvā.

Vakariņās uzņemošās skolas skolēnu ģimenes pagatavoja un atnesa savas ģimenes tradicionālos ēdienus. Projekta mobilitātes noslēgumā visi atklāja izstādi par paveikto radošās darbnīcās un sirsnīgi atvadījās no nedēļas laikā iegūtiem draugiem no visas Eiropas!

Dalīties: