Skolēnu brīvdienas ir laiks, kad pašiem skolotājiem ir laiks un iespēja izglītoties un papildināt savas zināšanas. Rīgas Juglas vidusskolas skolotāji labprāt dalās pieredzē, kas gūta tepat Latvijā vai arī aiz tās robežām.

Metodiskajā dienā janvārī projekta “No prasmēm līdz izcilībai” dalībnieki iepazīstināja kolēģus ar savu Eiropā gūto pieredzi un piedzīvoto Eiropas mobilitāšu laikā, mudinot iesaistīties Eiropas projektu kustībā arī pārējos RJV skolotājus, bet skolēnu brīvdienās tika organizētas pieredzes darbnīcas kolēģiem, lai dalītos praktiskajā pieredzē, kas gūta projekta mobilitāšu gaitā.

Atbilstoši skolas darba prioritātei- mūsdienu tehnoloģiju un radošu mācību metožu izmantošanai mācību stundās, skolotāji Solveiga Akmentiņa un Edgars Grunte aicināja kolēģus uz pieredzes darbnīcām.

S.Akmentiņa vadīja pieredzes darbnīcu “Radošas mācību metodes humanitārās jomas mācību priekšmetos”, kuras gaitā skolotājiem bija iespēja pašiem izmēģināt dažādas mācību metodes sava radošuma attīstīšanai, bet skolotājs E.Grunte vadīja darbnīcu ar nosaukumu “Spēļu elementu izmantošana mācību stundās”. Tās gaitā skolotāji strādāja datorklasē, iepazinās ar dažādu mācību procesam piemērojamu spēļu piedāvājumu elektroniskajā vidē, kā arī paši praktiski izmēģināja spēļu uzdevumu veidošanu.

Dalīties: