Rīgas Juglas vidusskolas  vācu valodas skolotājs Edgars Grunte laika periodā no 05.11.2018.līdz 09.11.2018. piedalījās skolotāju apmācības kursos Prāgā, Čehijas Republikā.

Kursu nosaukums bija “Game Based Learning and Gamification” un to mērķis- iepazīties ar spēlēs balstītas mācīšanās un spēļu elementu pielietošanas mācību stundās teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem- iemācīties izmantot brīvi pieejamos izglītības resursus, iegūt jaunu pieredzi spēļu izmantošanā mācību procesā, veidot stundu paraugus un prast integrēt spēlēs balstītas mācīšanās stratēģijas mācību stundās.

Kursu programmā E.Gruntem bija iespēja apgūt un izmēģināt spēļu stratēģiju un mobilo ierīču izmantošanas paņēmienus mācību stundās, mācību aktivitāšu laikā notika mācību materiālu radīšana, izmantot mūsdienīgas tiešsaistes digitālās lietojumprogrammas, izspēlēta izlaušanās spēle kā mācību metode, kā arī āra aktivitāte – QR kodu meklēšana apvidū. Kursu dalībniekiem bija iespēja izmēģināt digitāla radošā stāsta veidošanu un programmēšanas elementu un videospēļu izmantošanu mācību stundās.

Skolotājs atzīst, ka interneta vidē pieejams ļoti daudz legālu bezmaksas izglītības resursu, kurus brīvi iespējams izmantot mācību darbā. Visu nedēļu, strādājot pārī ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm, kursu dalībnieki iejutās skolēna lomā, un tas palīdzēja skolotājam palūkoties uz mūsdienīgu un praktisku stundu skolēna acīm. Kā vislielāko un vērtīgāko pieredzi, kas iegūta kursos, skolotājs min dažādu lietojumprogrammu apzināšanu, ar kuru palīdzību skolēniem var sagatavot uzdevumus, kā arī praktisko darbību mācību aktivitāšu laikā.

Kopumā kursi E.Gruntem kā svešvalodas skolotājam devuši ierosmi dažādot savas mācību stundas, ietvert tajās spēļu elementus, kas skolēniem rada pozitīvu pieredzi un veicina motivāciju mācīties. Skolotājs ir pārliecināts, ka profesionālam 21.gs. skolotājam ir jābūt spējīgam dzīvot līdzi laikam, sekot tehnoloģiju attīstībai, tās integrēt mācību stundās un pašam prast tās lietot.

Savā turpmākajā darbā iegūtajās zināšanās Edgars Grunte dalīsies ar kolēģiem gan savā skolā, gan ārpus tās, kā arī pielietos savā ikdienas darbā, veidojot mūsdienīgas mācību stundas ar informācijas tehnoloģiju un spēļu elementu izmantošanu vācu valodā.

Kursu apmeklējums notika Erasmus+ programmas KA1 projekta “No prasmēm līdz izcilībai” ietvaros.

Dalīties: