Rīgas Juglas vidusskolas  angļu valodas skolotāja Solveiga Akmentiņa laika periodā no 12.11.2018.līdz 16.11.2018. piedalījās skolotāju apmācības kursos Londonā, Lielbritānijā.

Kursu nosaukums bija “Creative Methodology for Teachers of English as a Foreign Language” un to mērķis- nodrošināt jaunas idejas un ierosmes angļu valodas (svešvalodu) skolotājiem savu stundu aktivitāšu papildināšanā un plānošanā, mācīties no pieredzējušiem kursu vadītājiem, kā arī dalīties savā līdzšinējā pieredzē ar citiem kursu dalībniekiem un pilnveidot angļu valodas zināšanas autentiskā valodas vidē.

Kursu laikā skolotāja S. Akmentiņai bija iespēja piedalīties mācību aktivitātēs par tādām tēmām kā radošas, motivējošas vides veidošana mācību stundā un klasē, uzdevumā balstīta mācīšanās (TBL jeb task based learning), mācīšana bez materiāliem/mācību grāmatas, Dogme mācīšanās metode, video stundas vērošana/apspriešana, radošas mācīšanās/mācīšanās tehnikas. Kursu gaitā skolotājai bija iespēja piedalīties arī divās mācību vizītēs ārpus kursu vietas- apmeklēt Southfields Academy un Linden Lodge School.

Kursos tika iegūta daudzveidīga pieredze un zināšanas, bet kā galvenos guvumus skolotāja S.Akmentiņa uzsver nopietnu terminoloģisko metodisko jēdzienu bāzi angļu valodā, valodas praksi autentiskā vidē ar angļu kā dzimtās valodas lietotājiem, kā arī dažādus metodiskus paņēmienus, kas pēc atgriešanās jau tikuši izmēģināti stundās un devuši skolotājai pārliecību, ka mācību procesa plānošanā atbildība droši ir deleģējama pašam skolēnam, veicināms katra skolēna patstāvīgais darbs, vienlaikus sasaistot mācību vielu ar reālo dzīvi un padarot to skolēnam personīgi svarīgu.  Daloties savā pieredzē ar ārzemju kolēģiem, S.Akmentiņa secinājusi, ka mēs- RJV skolotāji spējam pozitīvi pārsteigt ārzemniekus, jo strādājam mūsdienīgi un spējam pielāgoties dažādām situācijām un skolēnu mācību vajadzībām.

Kursu apmeklējums notika Erasmus+ programmas KA1 projekta “No prasmēm līdz izcilībai” ietvaros.

Dalīties: