Rīgas Juglas vidusskolas  angļu valodas skolotāja Nataļja Meļņika laika periodā no 14.10.2018.līdz 26.10.2018. piedalījās skolotāju apmācības kursos Berlīnē, Vācijas Federatīvajā Republikā.

Kursu nosaukums bija “Intensiv Deutschkurs und CLIL für Lehrer” un to mērķis-intensīvajos vācu valodu kursos pilnveidot vācu  valodas zināšanas un prasmes, iepazīt CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodi, izstrādāt mācību materiālus pēc CLIL metodes, kā arī dibināt kontaktus ar citu valstu kolēģiem turpmākai sadarbībai.

Vācu valodas nodarbību laikā plašāk tika apskatītas tēmas par Vācijas politisko situāciju, diskutētsm par aktuālajām Federatīvo zemju vēlēšanām, politiskajām partijām. Tika izpētīta Vācijas izglītības sistēma salīdzinājumā ar Latvijas, Slovākijas, Polijas un Ungārijas izglītības sistēmām, uzzināts daudz jauna par vietējo attieksmi pret migrantiem, bēgļiem un vispārējo noskaņojumu sabiedrībā saistībā ar migrācijas politiku Eiropā, kas ietekmē ikdienas dzīvi Vācijā visās tās jomās.

Seminārnodarbībās tika izskatīta CLIL metode, struktūra, būtība, meklētas idejas CLIL nodarbībām, kuras skolotāji var īstenot savā darbā.

Skolotāja N.Meļņika atzīst, ka intensīvās vācu valodas nodarbības atsvaidzināja valodas zināšanas, bet diskusijas par politisko situāciju Vācijā palīdzēja izprast Vācijas kultūru, sadzīvi, vēstures veidošanos šodien. Sadarbojoties ar semināra dalībniekiem tika iegūtas idejas turpmākajam darbam, semināra pasniedzēju un dalībnieku idejas CLIL nodarbībām palīdzēja izprast CLIL būtību, un viss iegūtais zināšanu kopums viņai būs noderīgs turpmākajā darbā.

Kursu apmeklējums notika Erasmus+ programmas KA1 projekta “No prasmēm līdz izcilībai” ietvaros.

Dalīties: