Rīgas Juglas vidusskola no 01.09.2020.-31.08.2022. realizēs Erasmus+ programmas projektu “Daudzveidība ir dzīves sāls”.

Projekta partneri ir Oyakkent Ortaokulu (Turcija), Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira (Portugāle), Kauno r. Kulautuvos pagrindine mokykla (Lietuva) un IC Monte Rosello Alto (Itālija).

Projekts sniegs iespēju apzināt un uzlabot situāciju dalībskolās tādās jomās kā bērnu tiesības un to aizsardzība, skolēnu sociālā iekļaušanās skolā, nevienlīdzības mazināšana izglītības ieguvē un kvalitātē, dažādības izpratne un pieņemšana, veicinot pozitīvu skolēnu attieksmi pret dažādo.

Projekta gaitā tiks uzlabotas skolēnu prasmes šādās jomās: digitālā kompetence un medijpratība, izglītojošu spēļu un interviju veidošana, literārās un tēlotāja mākslas kompetences, starpkultūru pieredze un svešvalodu prasme.

Projekta gaitā tiks izstrādātas un realizētas aptaujas un intervijas, izveidotas digitālās spēles, izveidota literāro un vizuālās mākslas darbu izstāde.

Projektā izveidotie materiāli saturiski integrēti svešvalodu, informātikas un sociālo zinību stundās. Projekta realizācijā iesaistīsies 6.klašu skolēni un sociālo zinību un kulturoloģijas skolotājs Ļevs Rusilo.

Projekta koordinatore: Ivita Brinteniece

Dalīties: