Kopš 2020. gada septembra Rīgas Juglas vidusskolas angļu valodas skolotāji Baiba Vītola, Viktorija Afanasjeva, Elita Račiņa un vizuālās mākslas skolotāja Dace Brasliņa īsteno Erasmus+ projektu “Cilvēks nav vientuļa sala” sadarbībā ar projekta vadošajiem partneriem no Ptujas ģimnāzijas (Slovēnija) un partneriem no Enriko Fermi Valsts zinātniskās vidusskolas (Itālija). Projekta aktivitātēs iesaistīti 9 vidusskolēni.

Projekta īstenošanas laikā no 2020. gada septembra līdz 2022. gada augustam paredzēti trīs mācību mobilitātes pasākumi skolēniem un divi skolotājiem, praktiskais darbs un radošās darbnīcas.

Prasme skaidri komunicēt vienmēr ir bijusi vitāli svarīga mācīšanas un mācīšanās procesā. Kā skolēniem, tā arī skolotājiem, mums ir nepieciešamas prasmes skaidri un nepārprotami izteikt savas idejas, kā arī uztvert un saprast mums domātos vēstījumus.

 

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot sociālo mijiedarbību vidusskolas jauniešu vidū, izmantojot literatūru un teātri. Projekta nosaukums – citāts “Cilvēks nav vientuļa sala”- ilustrē faktu, ka mēs esam sociālās būtnes, kas ir atkarīgas no sociālās mijiedarbības: tā vieno cilvēkus, attīsta empātiju un izpratni par sabiedrības procesiem, kas ietekmē mūs visus.

Projekta koordinatore: Baiba Vītola

Dalīties: