Rīgas Juglas vidusskolas  kulturoloģijas un sociālo zinību skolotājs Ļevs Rusilo laika periodā no 28.10.2019 līdz 1.11.2019 piedalījās starptautiskajos skolotāju kursos Čehijas galvaspilsētā Prāgā. Kursu nosaukums bija “Innovative Approaches to Teaching” un to mērķis – pilnveidot prasmes izmantot dažādas inovatīvas mācību metodes un paņēmienus, kas ir apgūstami mācīšanās darot, izmantojot IKT un veidojot jēgpilnus uzdevumus transversālo kompetenču attīstīšanai.

Kursi bija rūpīgi pārdomāti, jo tie nodrošināja iespēju apgūt jaunas idejas inovatīvās mācīšanās pieejai izglītības procesā jebkurā klasē, veicinot radošumu un kritiskās domāšanas pilnveidi, organizējot projektā balstītu mācīšanos, izziņā balstītu mācīšanos (inquiry based learning), jauktā tipa jeb kombinētu mācīšanos (blended learning), kā arī spēlē balstītu mācīšanos (game based learning).

Kursi noderēja kā praktisks ceļvedis, kas palīdz uzlabot kvalitāti un efektivitāti darbā ar IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas)  līdzekli kritiskās domāšanas attīstīšanai, labākai mācīšanās organizācijai un skolēnu motivācijas sekmēšanai multikulturālajās klasēs.

Ļoti svarīgs aspekts kursos bija veltīts atgriezeniskās saites dažādo paņēmienu apguvei, izmantojot IKT, mācoties izveidot pašiem savām klasēm un uzdevumiem atbilstošas rubrikas, sasniedzamo līmeņu aprakstus, uzdevumus un to novērtēšanas paņēmieniem digitālajā vidē.

21.gadsimta mācību procesā tehnoloģijām jākalpo jēgpilniem darbiem, uzdevumiem, kuri balstīti uz izziņas veicinošiem procesiem, ko var panākt ar metakognitīvo jautājumu formulēšanu pāru un grupu darbos, lai skolēni varētu pētīt konkrētās tēmas fenomenus dziļākajā līmenī.

Svarīgu lomu informācijas laikmetā ieņem medijpratība un galvenokārt tradicionālais darbs ar tekstu un vizuālajiem materiāliem, kuros jāiedziļinās un kuri jāprot interpretēt. Apmācībās bija iespēja piedalīties kompetenču pilnveidošanai labi organizētajā vidē, kur katram kursu dalībniekam bija portatīvais dators, izkārtojums mazās grupās pa 4 cilvēkiem un apkārt bija redzams padarītais darbs (“runājošās sienas” princips klases izkārtojumā) un atgriezeniskās saites stūris, kurā dalībniekiem bija jāieraksta sasniegtais, pārdomas un atziņas par katru dienu.

Kursu vērtīgākā daļa katrā dienā bija arī tā, kurā kolēģi no Igaunijas, Rumānijas, Lietuvas, Grieķijas un Slovākijas dalījās ar savu pieredzi, viņu valstu izglītības sistēmu un pieeju mācību stundām. Vērtīgi bija ne tikai izzināt 21.gadsimta mācīšanos praksē un izmēģināt to, bet arī iepazīties ar Prāgas kultūras mantojuma vērtībām, kas norisinājās apskates ekskursijā Prāgā.

Atgriežoties pēc kursiem skolotājs Ļevs Rusilo iegūtos paņēmienus un apgūto sāka īstenot savās sociālo zinību un kulturoloģijas (Kultūras pamati, Kultūra un Māksla 2) stundās, izveidojot un īstenojot tādus mūsdienīgus paņēmienus, kā: izlaušanās spēlē balstītas stundas kultūras kompetenču attīstīšanai sociālās zinībās 6.klasēs; projektā balstītās stundas sociālo zinību 6. un 8.klasēs; sasniedzamo līmeņu un rubrikas aprakstus ar visiem kritērijiem par skolēnu projektiem 6.klasēs; metakognitīvo jautājumu un izziņā/pētniecībā balstītu mācīšanos kulturoloģijas stundās par kultūru dažādību un starpkultūru attiecībām 12.klasēs; diferencēto uzdevumu pēc 3 līmeņiem izstrāde un īstenošana grupu darbā par ebreju kultūru 12.klasēs; skolēnu mācību ekskursiju plānošanā un īstenošanā skolā. Skolotājs izmantos arī turpmāk iegūtās zināšanas un metodes.

Lietuvas izglītības kolēģiem viesojoties Rīgas Juglas vidusskolā skolotājs Ļevs Rusilo novadījis pārskatu par 21.gadsimta mācīšanās svarīgākajiem aspektiem no apmācībās apgūtā. Tāpat skolotājs ir novadījis meistarklasi par inovatīvu mācīšanos Kultūras pedagogu biedrības konferencē decembrī un novadīs meistardarbnīcu Kultūras pedagogu biedrības pavasara seminārā, kā arī Rīgas Juglas vidusskolas skolotājiem.

Skolotājs pateicas starptautisko kursu “Innovative Approaches to Teaching” organizatoriem un īstenotājiem “ITC-International”!

Kursu apmeklējums notika Erasmus+ programmas KA1 projekta “No prasmēm līdz izcilībai” ietvaros.

Dalīties: