Rīgas Juglas vidusskolas pamatskolas klašu skolēni par godu Mātes dienai stādīja puķes Malienas ielas ēkas priekšā un dāvināja sirsnīgu koncertu vecākiem. Paldies visiem koristiem, dejotājiem un teātra māksliniem. Īpaši paldies skolotājām I.Bērziņai, I.Niedrei, L.Tiļčikai, Ž.Paeglītei un R.Tiršai par ieguldīto darbu.

Dalīties: