https://www.riga.lv/sites/riga/files/styles/node_image_large/public/gallery_images/skolas-ednica.jpg?itok=HonxERAY

https://www.riga.lv/sites/riga/files/styles/node_image_large/public/gallery_images/skolas-ednica.jpg?itok=HonxERAY

Informācijai – 13.12.2022. stājas spēkā grozījums Rīgas domes 24.08.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-153-sn “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu”:

  1. Ja izglītojamā ēdināšanas pakalpojums pilnībā vai daļēji tiek segts no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad vecākam vai pilngadīgajam izglītojamam ir pienākums līdz kārtējās dienas plkst. 7.00 informēt, ka attiecīgajā dienā izglītojamam ēdināšanas pakalpojums nav nepieciešams, piesakot kavējumu līgumā vai iestādes noteiktajā kārtībā.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 30.11.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-176-sn redakcijā).

Atgādinam, ka šis pienākums gultas uz vecākiem ne tikai līdzfinansējuma gadījumā, bet arī tad, ja ēdināšanas izdevumus pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Dokumentu skatīt šeit: 2022.12.13_saistosie_not_153

Dalīties: