No 2022.gada 7.oktobra līdz 30.novembrim divdesmit RJV devīto un desmito klašu skolēni  vācu valodas skolotājas Gintas Pālenas vadībā piedalījās Gētes Institūta organizētajā projektā “Klimaneutrale Stadt”. Projekta ietvaros skolēni izspēlēja simulācijas spēli, kurā kā dažādu organizāciju pārstāvji  plānoja pilsētas attīstības vajadzībām un budžetam atbilstošu pilsētas izaugsmi. Simulācijas spēlē bija pārstāvēta gan Fontas pilsētas pašvaldība, ģimeņu  un tirgotāju organizācijas, gan arī dažādu vides organizāciju dalībnieki. Vētrainu diskusiju rezultātā tika pieņemti  lēmumi, kādi uzlabojumi pilsētā veicami. Simulācijas spēle iepazīstināja jauniešus ar politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas principiem, attīstīja diskutēšanas un argumentācijas prasmes, rosināja pievērst lielāku uzmanību vides problēmām. Projekta noslēgumā tika izveidots 3 minūšu garš video, kurā diskusijas dalībnieki prezentē Fontas parlamentam pieņemtos lēmumus.

Dalīties: