Tu tikai ziedi. Nedomā neko, jo tevī gaisma tagad gaiši domās.
Tu tikai ziedi. Vairāk it neko. Un aizmirsti tās savas tukšās lomas.
Tu tikai dziedi. Nedomā neko, jo gaisma pati visu, visu zina.
Tu dziedi, uzticies, tik ļauj, tu tikai dziedi. Vairāk it neko.
/Māra Zālīte/

Sekojot Rīgas Juglas vidusskolas tradīcijām, skolas 55. gadu jubilejā tika pasniegta balva “Ar saknēm Juglā”. Šoreiz sirsnībā un mīlestībā godinām:
Ernestu Pētersonu – par izciliem sasniegumiem ikdienas mācību procesā un dažāda līmeņa olimpiādēs un konkursos, iniciatīvu un aktīvu darbību skolas pašpārvaldē, skolas tēla popularizēšanu, pilsonisko atbildību nominācijā “Absolvents”.
Aiju Melli – par ilggadēju ieguldījumu skolas stratēģiskajā attīstībā, skolas tēla popularizēšanā, iesaisti izglītības politikā, tādejādi sekmējot izglītības novitāšu ieviešanu mācību un audzināšanas procesā, kā arī saglabājot un papildinot Rīgas Juglas vidusskolas tradīcijas nominācijā “Skolotājs”.
Ievu Gaņģi – par ilggadēju ieguldījumu skolas darbā, aktīvu atbalstu un dalību ikvienā skolai nozīmīgā pasākumā, par spēju iemācīt skolēniem domāt, aizstāvēt savu viedokli, iemantoto cieņu gan skolēnu, gan skolotāju vidū nominācijā ” Skolotājs “.

Ar svētku koncertu svinējām mūsu skolas 55. gadu jubileju! Paldies visiem sveicējiem un atbalstītājiem – jūs padarījāt šo pasākumu neaizmirstamu! Zemāk neliels ieskats kā mums gāja…

« gada 5 »
Dalīties: