https://assets-homepages-learning.3plearning.net/wp-content/uploads/2020/03/blog-teachers-can-maintain-positive-parent-relationships-school-closure.png

https://assets-homepages-learning.3plearning.net/wp-content/uploads/2020/03/blog-teachers-can-maintain-positive-parent-relationships-school-closure.png

Labdien, cienījamie vecāki!

Esat sveicināti jaunajā mācību gadā.

Arī šogad tiek turpināta jauna skolas tradīcija – RJV VECĀKU PIRMDIENAS SKOLA, kuras mērķis ir veicināt skolas kā mācīšanās organizācijas visu mērķgrupu iesaisti un sadarbību kvalitatīvas izglītības procesa īstenošanā, sniedzot pedagoģiski psiholoģisku atbalstu skolēnu ģimenēm. Visa gada plāns pielikumā. Šogad fokusu liksim uz to, kā strādā mūsu skola ar rakstura izaugsmes programmu “Līderis manī”, piedāvāsim noderīgus rīkus jūsu ģimenēm, lai ir ciešāka sasaiste ar skolu, bērnu un ģimeni. Mēs piedāvāsim jums atbalstu, lai ieradumi, kuri tiek apgūti skolā, tiek stiprināti arī mājās. Pirmā nodarbība attālināti jau oktobrī! 🙂

Kad?             10.oktobris plkst.18.00-19.30.

Lielā tēma:  “Līderis manī – kā atbalstīt bērna izaugsmi?” (ieskats visā + 1.paradums)

Sapulces ID:  314 124 863 660
Ieejas kods:   sJvBVc

Šogad pirmā kopējā nodarbība notiks tāpat kā iepriekš MS TEAMS, saite:  Lai pievienotos sapulcei, noklikšķiniet šeit

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a598861dc0d074ff4b8698806820a2c50%40thread.tacv2/1663418597118?context=%7b%22Tid%22%3a%22f04a08cd-5a43-4318-9c82-9dd1bbcd937a%22%2c%22Oid%22%3a%22ec5010d2-f17a-4284-961f-de64421e2b05%22%7d

Šī 2022./2023. mācību gada VECĀKU PIRMDIENAS SKOLAS programmas plāns ir šeit: RJV VECĀKU SKOLA_2022-2023

Iepriekšējā mācību gadā bija šādas tēmas:

1.  “Skola un ģimene – visi vienā laivā!” “Emocionālā inteliģence un cieņpilna komunikācija izglītības procesā”, Mg. paed. Ļevs Rusilo;

2. “Izglītības aktualitātes 21.gadsimtā”; 
2.1.. “Inovatīva mācīšanās un mācīšanās stratēģijas” Mg. paed. Ļevs Rusilo
2.2. “Vērtēšana: summatīvā un formatīvā vērtēšana, kopīgais un atšķirīgais” Mg.sc.edu. Iveta Dziedātāja, direktores vietniece izglītības jomā

Atskats un materiāli: https://rjv.lv/2021/12/26/1021/ 

3.  “Bērna uzvedība: ko darīt, kad nezini ko darīt?”: Uzvedības koriģēšanas veidi mājās un skolā. Kā pamanīt bērna vajadzības un atbalstīt bērna izaugsmi? Vecāku loma atpazīt nevēlamās uzvedības iemeslus ģimenē. Dialoga nozīme ģimenē, kā veicināt atklātību, autentiskumu, sapratni par bērna vajadzībām un refleksiju par bērna uzvedību ģimenē un skolā. Skolas atbalsta speciālisti – organizācijas UZVEDĪBA.LV radītāja, spēļu izstrādātāja bērnu uzvedības jautājumos un pedagoģe Līga Bērziņa.

4.  “Veselā miesā, vesels gars!”
4.1. “Veselīgs dzīvesveids: izaicinājumi mūsdienās” (sporta skolotāja Argita Kučāne)

4.2. “Emocionālā labbūtība: faktori, kas apdraud mājās, skolā un sabiedrībā. Veidi kā sevi pasargāt un stiprināt.” Skolas pedagogi un atbalsta speciālisti

Materiāli būs drīzumā skolas mājaslapas jaunā sadaļā!

 

Ar patiesu cieņu
Mg. paed. Ļevs Rusilo, kultūras kursu un sociālo zinību skolotājs,
11.abc klašu kurators-audzinātājs

Dalīties: