Rīgas Juglas vidusskolas iniciatīvas “Vecāku pirmdienas skola” mērķis ir veicināt skolas kā mācīšanās organizācijas visu mērķgrupu iesaisti un sadarbību kvalitatīvas izglītības procesa īstenošanā,  sniedzot pedagoģiski psiholoģisku atbalstu skolēnu ģimenēm.

Uzdevumi:

1. nodrošināt izglītojošus pasākumus par jauno kompetenču pieeju mācību satura apguvē un pieejā, kā arī sniegt ģimenēm atbalstu dažādu aktuālu sociāli psiholoģiju jautājumu risināšanā;

2. veicināt ģimenes izpratni par pārmaiņām un jaunajiem akcentiem izglītībā gan mācību stundā, gan vērtēšanā;

3. radīt iespējas skolas un ģimenes dialogam, lai risinātu un skaidrotu dažādus jautājumus,  tādējādi mazinot problēmsituācijas.

Vecāku pirmdienas skolas 1.tikšanās reize 25.oktobrī MS Teams bija veltīta pašizziņai, lai iepazītu emocionālās inteliģences un cieņpilnas komunikācijas kultūras pilnveides rīkus ģimenē, darbā un skolā. Nodarbību vadīja kultūras kursu un sociālo zinību skolotājs Ļevs Rusilo. Tikšanās beigās bija arī vecāku pieredzes stāsti, izaicinājumi, padomi un idejas, kā mēs viens otru atbalstām. 🙂

Te ir daži apzinātības trenēšanas rīki, kas ļoti ieinteresēja vecākus arī nākamajā dienā, sazinoties ar skolotāju:

1. Viena no apzinātības veicinošām katra rīta (piemēram, brokastu) meditācijām – “Kafijas/tējas tasīte”:
iemalkojot tēju vai kafiju, domāt un pateikties katram kafijas vai tējas veidošanas posmam, cilvēkiem, kas ir parūpējušies, lai es tagad šajā rītā šo kafiju/tējas tasīti izbaudītu-tiem, kas savāca augus/pupiņas, tiem, kas smagi strādāja, kas piegādāja, kas izlika, apkopējai, kas uzturēja veikala plauktus kārtībā, cilvēkus, kas pagatavoja šo tasīti un arī vecākus vai bērnus, kas šo kafiju vai tēju uztaisīja, vai arī sevi un to, ka man ir pajumte, drošība, ir ko ēst un ko dzert, ka šodien ir vakardienas rītdiena un būt pateicīgam par to, kas ir. ( Šeit iedvesmas stāsts par gratitude jeb pateicības nozīmi ikdienā: https://nextbigideaclub.com/magazine/one-cup-coffee-inspired-journey-thousand-thank-yous/19485/ )

2. Vēl viena no metodēm apzinātības, emocionālās inteliģences pilnveides praksēm ir mana kora drauga – Toma Bārtlija (kanādietis) metode (plašāk zināma kā “emocionālās bankas konts” pēc Stīvena Kovija “Efektīvu cilvēku 7 paradumi”, “Līderis manī”) – krāt iedomātās zelta monētas, vienkārši darot labu darbu sev, citiem, palīdzot un atbalstot citus kaut vai ar elementāro lietu – uzsmaidot, uzrunājot cits citu, pamanot ikdienā, motivējot, domājot pozitīvi. Pamatatziņa – bagāts cilvēks ir nevis tas, kuram ļoti daudz naudas, bet tas, kurš laimīgs, vesels un veselīgs, dzīvespriecīgs un dalās ar to, kas ir viņa stiprās puses, darot atbildīgi un iedvesmojoši savu darbu, kam ir plašs redzesloks un spējas mainīt cilvēkus uz labo pusi. Pārmaiņas vienmēr sākas ar sevi pašu. Domāšana veido realitāti.

Diemžēl pirmo “Vecāku pirmdienas skolas” tikšanos neizdevās ierakstīt, bet skolotājs dalās ar prezentāciju, lai tā noder katram kā atgādinājums! 

 https://drive.google.com/file/d/11I-k7rd_RDzfoQIhVvg_-pRm1dEU0bQT/view?usp=sharing 

 

“Vecāku pirmdienas skolas” 2.tikšanās reize 29.novembrī bija veltīta izglītības aktualitātēm 21.gadsimtā, kuras programmā bija:

1. “Inovatīva mācīšanās un mācīšanās stratēģijas” –  Mg. paed. Ļevs Rusilo

2. “Vērtēšana: summatīvā un formatīvā vērtēšana, kopīgais un atšķirīgais” – Mg.sc.edu. Iveta Dziedātāja, direktores vietniece izglītības jomā

3. “Vērtēšana sākumskolā” – skolotāja un direktores vietniece Evrika Udalova.

Prezentācijas un atbalsta materiālus varat skatīt te:

 https://drive.google.com/drive/folders/1Usrt7PWA23glbMFuBWOpT0MST5OBk3qb?usp=sharing

 

 “Vecāku pirmdienas skolas” tikšanās ieraksts par izglītības aktualitātēm un vērtēšanu:

Dalīties: