Aicinām visus vecākus un pedagogus uz kārtējo RJV vecāku pirmdienas skolas nodarbību. Šoreiz kopā apgūsim inovatīvās mācīšanās stratēģijas, kā arī vairāk uzzināsim par formatīvo vērtēšanu. 

  1. novembrī plkst.18.30-19.45 “Izglītības aktualitātes 21.gadsimtā”: https://cutt.ly/vecakuskola2
  2. “Inovatīva mācīšanās un mācīšanās stratēģijas” –  Mg. paed. Ļevs Rusilo
  3. “Vērtēšana: summatīvā un formatīvā vērtēšana, kopīgais un atšķirīgais” – Mg.sc.edu. Iveta Dziedātāja, direktores vietniece izglītības jomā 

RJV vecāku skolas mērķis – veicināt skolas kā mācīšanās organizācijas visu mērķgrupu iesaisti un sadarbību kvalitatīvas izglītības procesa īstenošanā,  sniedzot pedagoģiski psiholoģisku atbalstu skolēnu ģimenēm.

RJV vecāku skolas uzdevumi:

  1. nodrošināt izglītojošus pasākumus par jauno kompetenču pieeju mācību satura apguvē un pieejā, kā arī sniegt ģimenēm atbalstu dažādu aktuālu sociāli psiholoģiju jautājumu risināšanā;
  2. veicināt ģimenes izpratni par pārmaiņām un jaunajiem akcentiem izglītībā gan mācību stundā, gan vērtēšanā;
  3. radīt iespējas skolas un ģimenes dialogam, lai risinātu un skaidrotu dažādus jautājumus,  tādējādi mazinot problēmsituācijas.

Norise: Nodarbības tiek plānotas mācību gada  garumā MS Teams platformā.
Atbalsta materiāli būs pieejami pēc tikšanās vecāku e-klases e-pastos.

Idejas autors un pasākumu koordinators – mg. paed. Ļevs Rusilo, Rīgas Juglas vidusskolas skolotājs.

Dalīties: