Tuvojas ikgadējais RJV pasākums Staro Jugla, kura ietvaros katrai klasei un katras ēkas skolotāju kolektīvam ir jāizveido vismaz viens gaismas objekts vai priekšnesums atklāšanas pasākumam. Šī gada tēma – mežs.

 

Objekta vai priekšnesuma apraksts ir jāiesniedz Skolēnu Domei (rakstīt Ernestam Pētersonam e-klasē vai 26320859) līdz 15. oktobrim! Aprakstā ir jābūt objekta skicei/idejai, norādītai vietai, kur objektu plānots izvietot, organizatoriskajām lietām, kas būtu vajadzīgas no skolas puses, piemēram, pagarinātājs, ja blakus nav rozetes. Nepieciešams arī atsevišķs apraksts objekta idejai, ko tas simbolizē un kāpēc tiks veidots šāds objekts. Tas kalpos kā informatīvais materiāls Staro Jugla 2021 pasākuma apmeklētājiem. Ja veido priekšnesumu, aprakstā jāiekļauj, kas tas ir, cik ilgi tas ilgs, un kur (Kvēles ielas ēkas stadiona ietvaros) tas notiks.

 

Objektiem un priekšnesumiem jābūt gataviem līdz 7. novembrim, jo 11. novembrī plkst. 18:00 norisināsies Staro Jugla 2021 atklāšanas pasākums.

Dalīties: