Katru gadu Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments piešķir 20 Stipendijas (1200 euro) izglītības iestāžu 12.klašu absolventiem par izcilām zināšanām un augstiem sasniegumiem Rīgas, Latvijas un starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātnisko darbu konkursos, kā arī aktīvu pilsonisko līdzdalību un sasniegumiem ārpusstundu aktivitātēs, t.sk. mākslinieciskajā pašdarbībā, sportā, mūzikā, kultūrā. Šogad RJV 12.b klases absolvents Klāvs Kalvenieks ir ieguvis Zelta fonda stipendiju!

Dalīties: