Rīgas Juglas vidusskola 2019.gadā realizēs divus projektus ar RD IKSD finansiālu atbalstu starptautiskas sadarbības organizēšanai- projektu “Rīgas Juglas vidusskolas zēnu kora un tautas deju kolektīva “Juglēni” koncertbrauciens uz latviešu kopienas “Baltā galdauta svētkiem” Budapeštā, Ungārijā” un projektu “Turku pilsētas Somu Jauktās apmācības vidusskolas un Rīgas Juglas vidusskolas skolēnu un skolotāju sadarbība mūsdienīgu izglītības metožu ieviešanā”.

Pirmā projekta ietvaros sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Ungārijā tiks organizēts RJV skolēnu koncerts latviešu kopienai Ungārijā, kas norisināsies vēstniecības telpās 04.05.2019. Koncertbrauciens veicinās valstiskās vienotības apziņu tā dalībniekiem, veidos starpkultūru pieredzi un sniegs iespēju gūt jaunus kontaktus ar latviešu kopienām Eiropā turpmākiem koncertbraucieniem.

Otrais projekts nodrošinās  iespēju jau vairākus gadus ilgušas sadarbības ietvaros Rīgas Juglas vidusskolā uzņemt 3 skolēnus un 2 skolotājus no Turku pilsētas Somu Jauktās apmācības vidusskolas, iepazīstinot tos ar mācību procesa organizāciju un mācību metodēm RJV (stundu apmeklējumi, darbnīcas, diskusijas) kā arī plānojot skolotāju un skolēnu apmaiņu un sadarbību starp abu skolu skolēnu parlamentiem turpmākajos gados.

Projekta budžets no RD IKSD:

·         “Rīgas Juglas vidusskolas zēnu kora un tautas deju kolektīva “Juglēni” koncertbrauciens uz latviešu kopienas “Baltā galdauta svētkiem” Budapeštā, Ungārijā”- 1000.00 EUR;

·         “Turku pilsētas Somu Jauktās apmācības vidusskolas un Rīgas Juglas vidusskolas skolēnu un skolotāju sadarbība mūsdienīgu izglītības metožu ieviešanā”- 425.00 EUR.

Projektu koordinatores Rīgas Juglas vidusskolā- Ivita Brinteniece un Dzintra Liepiņa

Dalīties: