16.maija vakarā 2.-4. klašu koris un diriģente Žanete Jansone piedalījās Rīgas interešu izglītības centra rīkotajā koncertā ,,Mēs šodien iesim pasaulē”. Prieks par meiteņu individuālās dziesmas- Austriņas ,,Kur laimiņa, Tu tecēsi?” a capellas izpildījumu, kā arī dalību skanīgajā kopkorī, kur viena no virsdiriģentēm bija mūsu diriģente.

Dalīties: