Šodien kultūras pamatu stundu laikā 11.c klase devās radoši un pētnieciski izzināt Latvijas Nacionālais mākslas muzeja patstāvīgo un mainīgo kolekciju ar kultūras kursu skolotāja Ļeva Rusilo izveidoto izlaušanās spēli, kuras ietvaros bija jāatrod mākslas darbi.
Skolēni gan sakrāja vizuālus materiālus sava projekta prezentācijai kultūrā, atrodod darbu piemērus no Latvijas mākslas, kas atbilstu savas grupas izpētītajam pasaules uztveres veidam (simboliskais, romantiskais, strukturālais, reālistiskais), gan paplašināja redzesloku par Latvijas mākslas attīstību, izpētot mākslas darbus klātienē.
Dalīties: