Mācāmies ar prieku!
Ar vēlmi, atbalstīt bērnus, vecākus un pedagogus mācoties latviešu valodu, skolotāja Daiga Čerikova izstrādājusi mācību līdzekli “Spēlējos un mācos kopā ar pelēnu Ēci un kaķēnu Brenci”. Grāmata papildināta ar darba burtnīcu burtu rakstītprasmes attīstīšanai un muzikālu pielikumu You tube kanālā, kur ievietotas dziesmas vārdiņu tēmu apguvei. Lepojamies!
Dalīties: