Lejupielādēt dokumentu: sludinajums_kafijas_automatiem

NOMAS TIESĪBU IZSOLES FORMA

Virsraksts Dzērienu automāta izvietošana izglītības iestādes telpās
Izsoles veids Nomas tiesību piedāvājums
Objekta veids Ēkas (būves) kopā ar zemi
Izsoles rīkotājs Rīgas Juglas vidusskola

 

Izsoles apraksts:

Objekta adrese Kvēles iela 64, Rīgā, LV-1064;

Malienas iela 89, Rīga, LV-1064.

Kadastra numurs Kvēles iela 64, Rīga (01001240303001);

Malienas iela 89, Rīga (01001220255001).

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

 
Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Kvēles iela 64, Rīga- skolas ēkas 01001240303001 cokolstāva kāpņu telpa,  platība 1 m2, viena karsto dzērienu aparātu nodrošināšanai.

Malienas iela 89, Rīga- skolas ēkas 01001220255001 ēdnīcas priekštelpa, platība 1 m2, viena karsto dzērienu aparātu nodrošināšanai.

Iznomājamā platība

 

2 m2 (2 automātu izvietošanai)
Izsoles nodrošinājums nav
Drošības nauda nav
Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

83,07 euro par 1 vietu līdz 2 m2 +PVN
Izsoles solis  
Iznomāšanas termiņš 6 gadi
Apakšnomas iespējas nav
Izsoles veids, datums, laiks un vieta Rakstiskā, 29.05.2023, plkst.11.00, Rīgas Juglas vidusskolā, Kvēles iela 64, sekretariātā.
Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš Rīgas Juglas vidusskola, Kvēles iela 64 (sekretariāts, kab. Nr. 2), līdz 26.05.2023, plkst.15.00
Iznomātājs Rīgas Juglas vidusskola
Objekta apskate Darba dienās no 9.00-15.00
Papildus informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Sortimentam jāatbilst Ministru kabineta 2022.gada 27.decembra noteikumiem Nr.610 51.1punkta prasībām

 

 

Dalīties: