Tie ir vārdi no manas tautas
Un dziesma man arī no tās
Un es zinu, neviens manā vietā
To nedziedās…
Tā šodien visi kopā dziedājām, visi liels vai mazs, kopā arMikus Abaronins Music koncertā ,,Latvijas svētkus gaidot”. Paldies visiem! Mīlestības pilnus svētkus katrā sētā!????????????????????????
Dalīties: