Rīgas Juglas vidusskola 20.aprīlī uzņēma viesus no 50 skolām Latvijā, kurās tiek īstenota Pārmaiņu procesa “Līderis manī” audzināšanas darba platforma.

LM skolu pedagogiem tika piedāvātas vairākas aktivitātes, sākot no iesildīšanās aktivitātes, kurā bija iespēja iepazīt vienam otru tuvāk vērtību ziņā, turpinot ar Mūžiglītības institūta VITAE valdes priekšsēdētājas Aijas Melles uzrunu, RJV direktores Helēnas Vilkostas ievadvārdiem, ekskursiju visās 3 RJV ēkās, stundu procesa vērošanu un beidzot ar radošajām darbnīcām, atspoguļojot skolas stiprās puses, ieviešot LM programmu izglītības iestādē (audzināšanas darba aktualitātes, Vecāku skolas izveide, “Līderis manī” karjeras izglītībā, stratēģiskās domāšanas pilnveide skolas vidē, LM ieviešanas padomes darbs un labās prakses piemēri sākumskolā).

Dalībnieki ļoti novērtēja iespēju iegūt pieredzi mācību stundās, RJV pieredzi iekļaujošajā izglītībā, pedagogu radošumu un atvērtību, kā arī RJV jauniešu uzņēmību un atraktivitāti, organizējot un vadot skolas ekskursijas.

Dalīties: