Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šajā pavasarī Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās tiks organizēti apvienotie iestājpārbaudījumi, informē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Apvienotajos iestājpārbaudījumos skolēna iegūtais rezultāts būs derīgs vairākās izglītības iestādēs un kalpos kā pamats dalībai konkursā uzņemšanai izvēlētajā valsts ģimnāzijā vai vidusskolā.

Sīkāk lasiet šeit: https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=pavasari-notiks-apvienotie-iestajparbaudijumi-rigas-gimnazijas-un-vidusskolas-10838

Dalīties: