https://unsplash.com/photos/lUaaKCUANVI

 10. klašu izglītojamo saraksti 2022./ 2023. m. g. 

KONKURSA REZULTĀTI

Pretendentus, kam izlaidumi notiek līdz 18. jūnijam, t.sk. izglītības dokumentu izsniegšana, lūdzam informēt, lai tos varētu iesniegt līdz 20. jūnija plkst. 13.00 vai arī vienoties par laiku, kurā skolēns varēs izglītības dokumentus iesniegt. 

Līdz 20. jūnija plkst.10.00 skolas mājas lapā tiks publicēti konkursa rezultāti – “uzņemšanai ieteikto” pretendentu kodētais saraksts.

Līdz 21. jūnija plkst. 17.00 jāapstiprina sava izvēle mācīties Rīgas Juglas vidusskolā, iesniedzot medicīnas dokumentus (026/u) Kvēles ielā, skolotāju istabā, 1. stāvā.

Rīgas Juglas vidusskolas absolventiem medicīnas dokumenti ir skolā.

Aicinām Rīgas Juglas vidusskolas 10. klašu pretendentus uz dokumentu iesniegšanu klātienē 16. un 17. jūnijā Kvēles ielā 64.

Dalīties: