Kas ir jaunatnes darbs? Kas pamudina jauniešus līdzdalībai vai attur no tās? Kā sekmēt jauniešu aktīvu līdzdalību? Kādas ir jauniešu reālās iespējas ietekmēt sabiedrībā notiekošos procesus? Kāpēc jauniešu līdzdalība ir būtiska un kāpēc ir vērts par to runāt?

Atbildes uz šiem un  citiem aktuāliem jautājumiem Rīgas Juglas vidusskolas 12.a klases skolnieces Monika Kartele un Nikola Vanaga devās devās izzināt,  piedaloties Erasmus+ starptautiskās apmācībās par jaunatnes darba pamatprincipiem ‘’The ABC of Youth Work’’, kuras no 2022.gada 6.-13.martam norisinājās Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā. Starptautiskās apmācībās piedalījās 28 dalībnieki no 7 valstīm: Maltas, Spānijas, Igaunijas, Portugāles, Turcijas, Horvātijas un Latvijas.

Jaunieši ir enerģiskākā, uzņēmīgākā un zinātkārākā sabiedrības daļa, kas bieži  savu potenciālu izmanto nelietderīgās vai pat veselībai un sabiedrībai bīstamās nodarbēs. Jaunieši ir arī viena no visneaizsargātākajām sabiedrības grupām, kas var tikt pakļauta dažādiem sociāli ekonomiskiem riskiem, piemēram, bezdarbs, grūtības izveidojot savu ģimeni u.tml.

Ar jauniešu līdzdalību galvenokārt saprot jauniešu iesaistīšanos dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, tai pat laikā, jauniešu līdzdalība ir process, kurā jauniešiem ir iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā un apkārt notiekošā veidošanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti.

Jauniešiem ir tiesības līdzdarboties tai skaitā arī jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā:

 • ®    iesaistoties neformālās izglītības iegūšanā un sniegšanā un veicot brīvprātīgo darbu;
 • ®    darbojoties izglītības iestāžu pašpārvaldēs;
 • ®    izstrādājot un īstenojot projektus, kā arī īstenojot citas iniciatīvas;
 • ®    piedaloties jaunatnes organizāciju, biedrību un nodibinājumu darbībā;
 • ®    iesaistoties jaunatnes politiku ietekmējošu valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā;
 • ®    iesaistoties citās aktivitātēs, kas vērstas uz jauniešu līdzdalības veicināšanu jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā.

Jauniešu aktīva līdzdalība ir svarīga, jo tā ir:

 • iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku interesantā vidē;
 • iegūt jaunas prasmes, zināšanas un pieredzi;
 • uzlabot  pašvērtējumu un pašapziņu;
 • iespēja mainīt savu un sabiedrības nākotni;
 • iespēja tikt  saklausītam.

 

Jauniešu līdzdalība ir iespēja jauniešiem tikt sadzirdētiem arī lēmumpieņemšanas procesos, uzlabojot ne tikai  savu, gan arī vietējās kopienas dzīvi un attīstību. Nereti jauniešu novatoriskās idejas spēj virzīt pārmaiņas un radīt pozitīvu rezultātu veidos, kas nav pa spēkam vecākajām paaudzēm. Jauniešu līdzdalība var būt jebkāda aktīva jauniešu iesaiste ne tikai starptautiskā, bet arī nacionālā un vietējā līmenī.

Lai jauniešiem palīdzētu īstenot savu ideju un veicinātu mērķtiecīgu mācīšanās procesu,  svarīgi dot iespēju gūt arī starptautisku pieredzi, kurā viņi varētu iepazīt savus vienaudžus no citām valstīm, attīstīt svešvalodu zināšanas, saskarsmes un prezentācijas prasmes, kā arī labāk iepazīt sevi un kļūt pašpārliecinātākiem, iecietīgākiem  utt.

Iesaistoties jaunatnes līdzdalības projektos jaunieši iemācās paust savu viedokli un pieņemt lēmumus par sev būtiskiem jautājumiem, savukārt organizācijas, veicinot jauniešu iesaisti, var gūt jaunas perspektīvas problēmjautājumu risināšanai, uzlabot politisko stratēģiju un jaunatnes programmu izstrādi un ieviešanu, ņemot vērā jauniešu idejas un vajadzības.

Monikai un Nikolai   šī bija pirmā Erasmus+ pieredze, bet noteikti ne pēdējā.  Abas  atzīst, ka  nedēļas laikā guvušas neaizmirstamu pieredzi, zināšanas, kā arī Horvātijā pavadītais laiks bija iespēja saskarties ar negaidītiem izaicinājumiem, taču tie noteikt nav ietekmējuši viņu  vēlmi un motivāciju meklēt papildus iespējas arī nākotnē pieteikties šāda veida projektiem, no kuriem var daudz mācīties.

Starptautiskās apmācības “The ABC of Youth Work’’  tika īstenotas  Eiropas Savienības programmas Erasmus+ KA1  finansējuma  ietvaros. Horvātijas partneris šajās apmācībās bija

Nevalstiskā organizācija ‘’Nezavisna udruga mladih’’ un Latvijas partneris starptautiskajās apmācībās bija nevalstiskā orgnaizācija- biedrība ‘’Donum Animus’’. Erasmus+ neformālās izglītības aktivitātes jaunatnes darbinieku profesionālajai attīstībai ir projekti, kas ietver sevī neformālās izglītības aktivitātes jaunatnes darbinieku profesionālajai attīstībai. Tā ir iespēja jaunatnes darbā iesaistītajām personām mācīties starptautiskā vidē kopā ar kolēģiem no citām valstīm, papildināt zināšanas kādā ar jaunatnes darbu saistītā jomā, uzlabot prasmes un iemaņas praktiskajā darbā, uzzināt vai izplatīt pozitīvo pieredzi, kā arī veidot jaunus sadarbības tīklus.

Dalīties:

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *