Šī brīnišķīgā projekta pirmā diena sākās ar iepazīšanās spēlēm, kas mums deva iespēju iepazīt pārējos dalībniekus, viņu hobijus un “attiecības” ar dabu, āra aktivitātēm. Tām sekoja daži “enerģijas devēji”. Pārējā diena tika aizpildīta ar “Geocaching” https://www.geocaching.com/play , un tās noslēgumā bija starpkultūru nakts, kuru rīkoja gruzīņu un turku dalībnieki. Turpmākos vakarus rīkoja pārējo projekta dalībvalstu pārstāvji: latvieši, baltkrievi, armēņi un ukraiņi.

Citas dienas pirmajā daļā mēs spēlējām radošu un interesantu spēli, kurā komandās bija jāizspēlē īsas lugas veidā angļu sakāmvārdi. Šī spēle dalībniekos veicināja radošumu un izdomu, kā arī komandas darbu. Pēc tam tika īstenots dažādu sociālo un ekonomisko šķēršļu projekts, kura mērķis bija ar dabas resursiem ārā izveidot simbolisku mākslas darbu, kas atspoguļotu 1 no 7 sociālajiem, valodu un finansiālajiem šķēršļiem. Tad katrai dalībvalstij bija jāizveido āra spēle, ievērojot iepriekš formulētos kritērijus. Līdz ar to dienas otrajā daļā visas iesaistītās valstis dalījās sagatavotajās spēlēs ar citiem. Šī bija fantastiski vērtīga pieredze, jo dažas komandas izveidoja par vairākas spēles, tādējādi mēs ieguvām 8 interesantas idejas, kuras varēsim pielietot savā turpmākajā darbā ar skolēniem, jauniešiem.

Nākamā diena bija emocionāli atšķirīga no iepriekšējām dienām, jo no rīta devāmies uz Mouthauzenes koncentrācijas nometni. Mums bija lielisks gids, kurš padarīja ekskursiju īpaši emocionālu. Pēc visas dzirdētās skarbās informācijas par mūsu visu kopīgo pagātnes posmu (1941.-1945.g) daudziem no mums bija fiziski slikti, stipras galvassāpes. Bet neskatoties uz nepatīkamajām sajūtām, šī ekskursija bija ļoti vērtīga, jo lika saprast, ka mūs visus vieno šis laiks. Tā diemžēl ir šausminošā realitāte, kuru mēs nevaram mainīt. Bet mums, cilvēkiem, jādara viss, lai tā nekad neatkārtotos. Pēc tam devāmies uz jauniešu centru pilsētā Perga, kur našķojāmies ar pašu veidotiem burgeriem. Vēlāk grupās devāmies uz pilsētu, lai smeltos idejas  un atrastu 12 interesantas vietas pilsētā, kuras varētu izmantot dažādām āra aktivitātēm mūsu turpmākajā ikdienas darbā ar jauniešiem.

Kopumā visa projekta laikā visi dalībnieki un treneri dalījās savā pieredzē, kā rezultātā  ik dienu mēs piepildījām savu emocionālo banku ar papildus enerģiju un dzīvību.

Svētdiena noteikti bija tā, ko mēs visi atcerēsimies ilgi pēc projekta. Tā bija pārgājienu diena ar nakšņošanu teltīs blakus Donavas upei. Vakars tika pavadītas ar ģitāra dziesmām pie ugunskura. Nakts bija auksta, tāpēc turējāmies kopā, atbalstījām viens otru, vārījām  karstu tēju uz uguns. Šis pārgājiens un nakts pie ugunskura mūs saliedēja vēl stiprāk, lika pārvarēt šķēršļus, domstarpības, no kurām arī vēlāk mācījāmies, izdarījām secinājumus, izrunājot un sniedzot atgriezenisko saiti nākamās dienas vakarā. Pirms atgriešanās mājās bāzē, mēs pavadījām vienatnes laiku dabā, kurā izbaudījām meža pastaigu. Šī pieredze atver visdziļākās dvēseles stīgas un apslēptākās domas. Vienatnes laiks pilnīgā klusumā, kad esi tikai tu un daba, ir ļoti vērtīgs un svētīgs ik katram no mums. Noteikti šo metodi praktizēsim arī turpmāk. Arī vakars fermā bija pārsteidzošs, mums bija stundu ilga meditācijas sesija, kas atkal mums deva iespēju palūkoties sevī dziļāk.

Pēdējās dienas pirmajā daļā mēs apspriedām dažādas tēmas un mācību pieejas. Mēs iepazināmies arī ar “Delfīnu stratēģiju”, kas ir domāšanas veids, lai radītu pozitīvu darba atmosfēru grupai un katrai personai. Šī stratēģija ir vērtīgs rīks mums, kā pedagogiem.

Secinājumos, projekta laikā, Latvijas grupa izbaudīja dualitāti – būt aktivitātes dalībniekam un redzēt, kā tā tiek pasniegta, izspēlēta no organizatoru lomas. Tas mums lika apzināties dalībnieku mijiedarbību, sinerģiju, kad tiek veidots kolektīvs no svešiniekiem, un to, kā dažādi uzdevumu veidi ietekmē šo procesu. Piemēram, vienkārši, ātri “enerģijas devēji” veicina draudzīgumu, pozitivitāti un palīdz pārvarēt kautrības šķēršļus, vienlaikus mudinot dalībniekus atrasties dotajā mirklī dotajā laikā. Sarežģītākas problēmu risināšanas spēles veicina sadarbību, kas starp grupas dalībniekiem var atklāt valodas barjeras vai kultūras atšķirības. Projekta gaitā dalībnieki iemācījās veidot paši savas āra aktivitātes bērniem un jauniešiem arī ar īpašām vajadzībām, pielāgojot tās viņu spējām, kā arī dažādu vecumu posmiem.

Jaunu aktivitāšu piedzīvošana un apgūšana bija jauka, atsvaidzinoša pārmaiņa no ierastā dzīvesveida. Tāpēc jūtamies pateicīgi par iespēju piedalīties šajā projektā!

Dalīties: